Barnevernet - barnevernet.no

General Information:

Latest News:

Bufdir lanserer revidert skoleveileder 22 Aug 2013 | 06:15 pm

Bufdir har revidert skoleveilederen "oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, insitusjon og omsorgssentre". Veilederen skal sikre at barn som bor i fosterhjem, institusj...

Oppvekstkonferansen 2013 21 Aug 2013 | 02:57 pm

Barn som lever med konflikt og utrygghet – hvordan kan vi hjelpe? Tid: 24. oktober 2013 09.00 - 16.00 Sted: Thon Hotell Arena Lillestrøm

Hvordan kan vi hjelpe barn som lever med konflikt og utrygghet? 4 Jul 2013 | 06:17 am

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet presenterer nasjonal statistikk og utviklingstrekk for barns oppvekstvilkår på oppvekstkonferansen 2013. Hold av dagen 24. oktober!

Ny veileder om forholdet mellom barnevernloven og barneloven 4 Jul 2013 | 06:13 am

Av og til møter barneverntjenesten familier hvor foreldrenes konflikt kan gå ut over omsorgen for barnet. Barneverntjenestens ansvar for barn og unge omfatter også tilfeller der foreldrene ikke bor sa...

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil styrke veiledningsutdanning innen barnevernsarbeid 28 Jun 2013 | 02:18 pm

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil styrke veiledningsutdanning innen barnevernsarbeid ved å finansiere et nytt studie, som skal gi deg mer kompetanse i å veilede dine kollegaer

Barnehagen kan være med å stoppe omsorgssvikt 8 Apr 2013 | 04:11 pm

Barnehagen er det mest brukte tiltaket fra barnevernet for barn under fem år, ifølge rapporten «Barnehagen som barneverntiltak».

Oppslagsverk for deg som jobber med tiltak og tjenester for ungdom 20 Mar 2013 | 06:38 pm

Det er en viktig samfunnsoppgave å legge til rette for at alle barn og unge får utviklet sitt potensial slik at de mestrer overgangen til arbeidsliv og selvstendig voksentilværelse. .

Muligheten for et bedre liv - De utvalgte 19 Mar 2013 | 06:07 pm

Artikkel fra Bufdirs fagmagasin "Sammen" Barn helt ned til femårsalderen har tatt den lange reisen fra hjemlandet til Europa. Foreldrene har gitt slipp på det kjæreste de eier.De håper dette er begyn...

UngOslo og Landsforeningen for barnevernsbarn inviterer til Sprint Ski på Bislett 18.mars 14 Mar 2013 | 04:55 pm

Alle barnevernsbarn og ungdom inviteres til Sprint Ski på på Bislett 18.mars. Petter Northug kommer. Bli med du også!

Related Keywords:

barnevern, barnevernet, bufdir, radio 14.04 garden, staten retningslinjer for dokumenter, staten retningslinjer for dokumenter odf, magne raundalen regjeringen.no, bekymringsmelding, ungbo

Recently parsed news:

Recent searches: