Besplatnapravnapomoc - besplatnapravnapomoc.rs - PRO BONO

Latest News:

Tiče se naslednog prava pokojnik sa venčanom suprugom nema dece a inema testamenta naslednici u drugom krugu su supruga i tri sestre takođe udate . Ka... 26 Aug 2013 | 09:15 pm

Poštovani, u drugom naslednom redu pokojnikova zaostavština će se prema Zakonu o nasleđivanju deliti na sledeći način: pokojnikova supruga će naslediti ½ zaostavštine, dok će njegove sestre naslediti ...

Poštovani, zanima me da li lice koje je osuđeno na kaznu zatvora od 6 meseci, (koja po zakonu zastareva za 2 godine) može slobodno da se kreće u držav... 17 Aug 2013 | 07:43 pm

Poštovani, Kad nastupi relativna zastarelost, u Vašem slučaju prođe 2 godine od pravnosnažne presude, kazna zatvora se neće izvršiti. Naravno, podazumeva se da zastarelost nije prekinuta nekom radnjom...

Da li hipoteka na kuću ikad zastareva? 17 Aug 2013 | 07:41 pm

  Poštovani, Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnos...

Zanima me kako podneti zahtev za sporazumni razvod braka i da ostane zajedničko starateljstvo nad maloletnim detetom? 17 Aug 2013 | 07:38 pm

Poštovani, U slučaju kad su oba supružnika saglasna da se brak okonča, postupak se pokreće predlogom za sporazumni razvod braka pred nadležnim sudom. Nadležnim sudom smatra se osnovni sud na čijem pod...

Poštovani, Otac mi je preminuo 2009 godine. Ostavinska rasprava još nije pokrenuta. Da li moja supruga ima ista prava prilikom nasleđivanja kao ja, mo... 17 Aug 2013 | 07:36 pm

Poštovani, Vaša supruga nije zakonski naslednik Vašeg oca, i prema tome ga ne može naslediti, osim ukoliko testamentom nije određena za naslednika. Ostavinsku raspravu  po pravilu pokreće nadležni sud...

Poštovani, interesuje me da li unuk plaća porez na poklonu nepokretnosti (stana) od dede i da li mogu da ovlastim sina da potpiše ugovor pred sudom u ... 17 Aug 2013 | 07:34 pm

Poštovani, Prema čl. 21. Zakona o porezu na imovinu, predviđeno je da porez na poklon ne plaća, između ostalog poklonoprimac prvog naslednog reda. Pošto se Vaš unuk nalazi u prvom naslednom redu u odn...

Poštovani, ko može da zastupa preduzeće u parničnom postupku pred privrednim sudom? HVALA 17 Aug 2013 | 07:31 pm

Poštovana, Prema članu 77. Zakona o parničnom postupku, zastupnik pravnog lica je fizičko lice koje je upisano u registar pri Agenciji za privredne registre. Na zastupanje pravnog lica primenjuju se s...

Poštovani, radnik u menjačnici je u 06.2008. neovlašćeno izneo novac iz kase ispod 450.000 dinara. Istog dana je data nepotpisana izjava u stanici mil... 17 Aug 2013 | 07:29 pm

Poštovani, U pitanju je krivično delo krađe, čl.203. Krivičniog zakona, za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. U tom slučaju, zastarelost krivičnog gonjenja nastupa kad pro...

Poštovani, Imam jedno pitanje: napravio sam sledeći prekršaj i dobio zapisnik, pa me zanima šta je to tačno i koja je kazna – član 332, stav 2, tačka ... 17 Aug 2013 | 07:27 pm

Poštovani, Pretpostavljam da ste mislili na čl. 332. st. 1. tačku 5. ZOBS-a, pošto stav 2, kako ste Vi napisali, ne sadrži tačku 5. U tom slučaju ste napravili prekršaj za koji je zaprećena novčana ka...

Imam 61 godinu, na birou rada sam, nemam uslove za penziju, imam dvoje dece koji rade u Beogradu, da li su deca dužna da me izdržavaju po zakonu Repub... 17 Aug 2013 | 07:24 pm

Poštovani, Porodični zakon predviđa mogućnost izdržavanja roditelja od strane svoje dece, ukoliko su ispunjeni predviđeni uslovi. U članu 156. pomenutog zakona se kaže:  (1) Roditelj koji je nesposoba...

Related Keywords:

vlasnicki list, razvod braka, besplatna pravna pomoć, besplatna pravna pomoc, pravna pomoc, ugovor o poklonu, infostan upit stanja, prevara kz, komentari zakona

Recently parsed news:

Recent searches: