Dcmax - dcmax.com.vn

General Information:

Latest News:

Giới thiệu 26 Mar 2012 | 09:09 pm

Máy ảnh số - thường gọi là máy ảnh kĩ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số là một máy điện tử dùng để thu và lưu giữ hình ảnh một cách tự động thay vì phải dùng phim ảnh giống như máy chụp ảnh thường. Nh...

Recently parsed news:

Recent searches: