Dieuhanh - dieuhanh.vn

General Information:

Latest News:

Quy định đánh giá công việc 30 Dec 2011 | 11:46 pm

Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau: Đánh giá về số lượng công việc: Công ty chưa á...

Chính sách ngày nghỉ phép của nhân viên 30 Dec 2011 | 11:42 pm

Chính sách mẫu dành được trình bày dưới đây được công ty sử dụng để giải quyết cho nhân viên tạm nghỉ việc theo nhiều lý do khác nhau.  Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên được hưởng lương đầy đủ ...

Bản mô tả công việc nhân viên KCS 30 Dec 2011 | 11:34 pm

1.1     CHỨC NĂNG Thực hiện khối lượng công việc kiểm tra hàng hoá. 1.2     NHIỆM VỤ Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi nhập kho. Kiểm tra, phân loại hàng trả của khách hàng. Xử lý những hàng...

Mô tả công việc nhân viên marketing 30 Dec 2011 | 11:28 pm

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN MARKETING. Địa Điểm/Location: …………… Ngành Nghề/Category: Tiếp thị Mức Lương/Salary: ……..Triệu Giới tính/Gender: Nam / Nữ Cấp Bậc/Career Level: Nhân viên Loại ...

Bản mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự 28 Dec 2011 | 11:29 pm

1.1       Mục đích Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV. Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc. Trách c...

Bản mô tả công việc nhân viên thư ký hành chính 28 Dec 2011 | 11:26 pm

1.1       Mục đích Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV. Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc. Trách c...

Bản mô tả công việc nhân viên lễ tân 28 Dec 2011 | 11:24 pm

1.1       Mục đích Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV. Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc. Trách c...

Bản mô tả công việc nhân viên giao nhận hàng 28 Dec 2011 | 11:20 pm

1.1       Mục đích Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV. Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc. Trách c...

Mô tả công việc nhân viên bảo vệ 28 Dec 2011 | 11:16 pm

1.1     Mục đích Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV. Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc. Trách côn...

Mô tả công việc nhân viên bảo trì 28 Dec 2011 | 11:12 pm

1.1       Mục đích Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV. Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc. Trách c...

Recently parsed news:

Recent searches: