Divcibare - divcibare.rs - Divčibare - Turistička organizacija Valjevo

Latest News:

Biljni i životinjski svet 5 Feb 2012 | 05:10 am

Četinarske šume su od najvećeg značaja za Maljen. Javljaju se beli, crni bor, jela,smrča, kleka i planinski bor. Od listopadnog drveća na Maljenu su najzastupljenije breza i bukva, crni i beli jasen, ...

Tekuće vode i izvori 5 Feb 2012 | 05:09 am

Ovo područje obiluje rečicama, izvorima i potocima koje pripadaju slivovima Kolubare i Zapadne Morave. Bukovska reka izvire pod visom Golupcem, teče živopisnom klisurom i kao pritoku prima Crnu reku. ...

Klima 5 Feb 2012 | 05:08 am

Divčibare imaju povoljnu srednju godišnju temperaturu od 18 stepeni, sa toplijom jeseni od proleća. Od svih meseci u godini septembar je najsuvlji. Do Divčibara dopiru vazdušne mase iz Mediterana i su...

Divčibare 5 Feb 2012 | 04:44 am

Divčibare se nalaze u centralnom delu planine Maljen, jugoistočno od Valjeva, na udaljenosti od 38 km i na nadmorskoj visini od 980 metara. Divčibare su planinsko polje koje se pruža od Crnog vrha, Pa...

Istorijski razvoj Divčibara 2 Feb 2012 | 12:32 am

  Godine 1476.Turci prvi zapisuju ime Divčibara i ovde su boravili tokom sledeća tri veka. Blagotvoran uticaj klime Divčibara na čovečiji organizam među prvima je zapazio knez Miloš Obrenović,i početk...

Reljef 30 Jan 2012 | 11:40 am

Ovo živopisno mesto predstavlja neraskidiv spoj sa nizom u vencu valjevskih planina: Medvednik, Jablanik, Povlen, Maljen i Suvobor. Visovi koji okružuju Divčibare, pored toga što ih štite od vetrova, ...

Recently parsed news:

Recent searches: