Edupage - oami.edupage.org - Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Latest News:

Odborná prax žiakov 4. ročníka 4 Jun 2013 | 05:00 am

Termín: 2. september - 13. september 2013. 1 kus Dohody o praxi odovzdať ZR najneskôr do 21. 6. 2013. Pokyny k odbornej praxi a k spracovaniu denníka praxe sú v prílohe. Pokyny_k_praxi_4._rocnika_2...

Vyhodnotenie olympiády Mladý účtovník 2013 15 Feb 2013 | 05:00 am

Dňa 13. 2. 2013 sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník 2013. Celkom sa olympiády zúčastnilo 13 žiakov zo 4. ročníka. Umiestnenie: 1. miesto: Mária Verdžáková  - 4. C 2. miesto: Andre...

Jarné prázdniny 15 Feb 2013 | 05:00 am

18. február - 22. február 2013. Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom príjemné a veselé prázdniny. Vyučovanie pokračuje od 25. 2. 2013 podľa rozvrhu hodín.

Maturita 2013 15 Feb 2013 | 05:00 am

EČ+PFIČ slovenský jazyk a literatúra - 12. marec 2013 EČ+PFIČ cudzie jazyky - 13. marec 2013 EČ MAT - 14. marec 2013 Rozdelenie žiakov do skupín  a miestností je na nástenke MATURITA 2013 pri zboro...

Obchodná akadémia opäť najlepšia 13 Feb 2013 | 05:00 am

Na okresnom kole SŠ v stolnom tenise dievčat Obchodná akadémia tretí raz v rade obsadila  1. miesto a zabezpečila si postup do krajského kola. Dievčatám gratulujeme!

Valentínsky ples Obchodnej akadémie 4 Feb 2013 | 05:00 am

Uskutoční sa dňa 15. februára 2013 so začiatkom o 18,00 hod. v Dúhe Michalovce. Organizátor plesu študentská spoločnosť  " Daffodils "  Vás srdečne pozýva a zároveň sa teší na Vašu účasť. Cena lístk...

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2012/2013 7 Jan 2013 | 05:00 am

Bude dňa 28. januára 2013 o 14,25 hod. Učitelia uzatvoria klasifikáciu žiakov 25.1. 2013 do 14,15 hod. Výpis známok za 1. polrok žiaci dostanú dňa 31. 1. 2013 na poslednej vyučovacej hodine. 1. 2. 2...

Beseda so zástupcami OTP Banky Slovensko, a.s. 13 Dec 2012 | 05:00 am

- uskutočnila sa dňa 13. 12. 2012 v školskej jedálni so žiakmi 4. ročníka našej školy. V úvode riaditeľka banky predstavila OTP banku, ktorá je najväčšou finančnou inštitúciou v Maďarsku, na Slovensk...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA OBCHODNEJ AKADÉMII MICHALOVCE 29 Nov 2012 | 05:00 am

Uskutoční sa dňa 4. decembra 2012 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. Tešíme sa na účasť žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ. Pripravili sme pre Vás prehliadku tried a odborných učební, prezentác...

Vzdušné zámky 29 Nov 2012 | 05:00 am

Multimediálny protidrogovo-motivačný koncert v podaní trojice špičkových hudobníkov (Boris Lettrich, Mário Tománek, Peter Mihál) sa uskutoční pre žiakov školy dňa 5.12.2012 so začiatkom o 12,00 hod. ...

Related Keywords:

zs lubotice, spojena skola bytcica, zschie, ostromecko.edupage, przedszkole imielin, gymdb, zš lubotice, ozspssala, gym sala

Recently parsed news:

Recent searches: