Edupage - sengym.edupage.org - Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica

Latest News:

Základný fotoalbum 7 Jun 2013 | 05:00 am

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

Základný fotoalbum 4 Dec 2012 | 10:13 pm

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie. 04.12.2012 17:13 zobraziť album [nomore]

Prerušenie štrajku 28 Nov 2012 | 05:00 am

Na základe rozhodnutia štrajkového výboru OZ PŠaV na Slovensku sa prerušuje dňa 28.11.2012 o 18.00 hod. celozväzový štrajk. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR zača...

Untitled 21 Nov 2012 | 05:00 am

ŠTRAJK Gymnázium Ladislava Novomeského Senica vstupuje od 26. novembra 2012 do štrajku. Škola bude zatvorená. Vyučovanie nebude, v školskej jedálni sa počas štrajku nevarí. Ukončenie štrajku bude v...

<a href="/text/?text=kruzky/190403&subpage=0">Stránky krúžku Krajšia škola</a> 13 Nov 2012 | 05:00 am

Aktualizovali sme modul Stránky krúžku Krajšia škola zobraziť [nomore]

Pozvánka na rodičovské združenie 13 Nov 2012 | 05:00 am

Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Senici a riaditeľstvo Gymnázia Ladislava P o z v á n k a n a      r o d i č o v s k é     z d r u ž e n i e Rodičovské združenie pri Gymnáziu v  Senici a riadite...

SND BA -Septima 21 Oct 2012 | 05:19 pm

Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria SND BA -Septima. 21.10.2012 12:19 zobraziť album [nomore]

Základný fotoalbum 29 Sep 2012 | 10:49 pm

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie. 29.09.2012 17:49 zobraziť album [nomore]

Základný fotoalbum 28 Aug 2012 | 01:02 am

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie. 27.08.2012 20:02 zobraziť album

Oznam 27 Aug 2012 | 05:00 am

Oznamujeme žiakom našej školy, že od 01.09.2012 platí Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 25/2012 o výške príspevku na režijné náklady. K cene každého hlavného jedla sa pripočítajú režijné náklady vo...

Recently parsed news:

Recent searches: