Edupage - zsledrovne.edupage.org - Základná škola Eduarda Schreibera,

Latest News:

Aktualizácia údajov 6 Sep 2012 | 01:05 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 5 Sep 2012 | 02:16 pm

Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Aktualizácia údajov 4 Sep 2012 | 04:13 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 4 Sep 2012 | 01:49 pm

Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Aktualizácia údajov 3 Sep 2012 | 04:50 pm

Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Aktualizácia údajov 31 May 2012 | 02:32 am

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 20 Sep 2011 | 07:52 pm

Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Vznik tejto www stránky 25 Oct 2007 | 04:00 am

Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

Recently parsed news:

Recent searches: