Edupage - zsssnina.edupage.org - Stredná odborná škola Snina

Latest News:

Otvorenie šk. roka a iné informácie 23 Aug 2013 | 05:00 am

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční dňa 2. septembra 2013 (pondelok)  o 8.30 hod. v spoločenskej miestnosti školského internátu. Maturitná skúška v mimoriadnom termíne sa uskut...

SOŠ Snina pred začiatkom nového školského roka 23 Aug 2013 | 05:00 am

Stredná odborná škola v Snine v školskom roku 2013/2014 otvára v prvom ročníku 4 triedy študijných odborov a 2 triedy učebných odborov. Medzi triedami študijných odborov po prvýkrát privíta škola žia...

Rozlúčka ZS 28 Jun 2013 | 05:00 am

Do galérie Rozlúčka ZS boli pridané fotografie.

Koniec šk. roka 2012/2013 28 Jun 2013 | 05:00 am

Do galérie Koniec šk. roka 2012/2013 boli pridané fotografie.

Aktualizácia údajov 21 Jun 2013 | 01:53 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 17 Jun 2013 | 05:26 pm

Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Rozlúčka maturanti 9 Jun 2013 | 05:00 am

Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Rozlúčka maturanti.

Výberové konanie - riaditeľ 17 May 2013 | 05:00 am

Výberové konania - riaditeľ Prešovský samosprávny kraj, zastúpený predsedom Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ...

Výsledky PS - 1. termín odbor: obchodná akadémia 13 May 2013 | 05:00 am

Výsledková listina PS - 1. termín  13. 05. 2013 - odbor: obchodná akadémia P.č. Odbor Kód žiaka T Priem. Body za priem. Body za monit. Body za zníž. znám.zo správ. Body za súťaže PS_SJL PS_...

Denné pomaturitné špecializačné štúdium - 6332 Q 00 daňové služby 13 May 2013 | 05:00 am

Stredná odborná škola Snina Vám ponúka nové denné pomaturitné špecializačné štúdium - 6332 Q 00 daňové služby. Bližšie informácie v priloženom letáku:  plagat_DANOVE_SLUZBYnovedoPDF.pdf

Related Keywords:

zs lubotice, spojena skola bytcica, zschie, ostromecko.edupage, przedszkole imielin, gymdb, zš lubotice, ozspssala, gym sala

Recently parsed news:

Recent searches: