Elords - elords.pl - Projekt elords.pl

Latest News:

Wstęp 2 May 2011 | 05:34 am

Uproszczony schemat działania elektrowni gazowo-parowy przedstawia rysunek poniżej. ZALETY I WADY Układy gazowo-parowe posiadają szereg zalet, spośród których najważniejsze to: 1. Bardzo wysoka spr...

Wstęp do elektroniki 17 Apr 2011 | 12:00 pm

Elektronika, dział nauki i techniki obejmujący praktyczne wykorzystanie zjawisk ruchu swobodnego elektronów w próżni, gazach i ciałach stałych. Elektronika zajmuje się teorią działania, konstrukcją i ...

Kurs AVR 12 Apr 2011 | 06:19 am

Atmel AVR to rodzina ośmiobitowych mikrokontrolerów produkowanych przez firmę Atmel. Jednostka arytmetyczno-logiczna opracowana przez dwóch studentów z Norwegian Institute of Technology oparta jest na...

Ogólna charakterystyka 11 Apr 2011 | 09:00 pm

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za skutki używania opisanych tu przepisów i wyrobów. Materiałem wybuchowym - nazywamy grupę substancji chemicznych lub mieszanin zdolnych pod wpływem działania bo...

Rezystory 10 Apr 2011 | 07:13 am

Rezystorami są elementy, których podstawowym parametrem elektrycznym jest rezystancja, a inne parametry, takie jak pojemność i indukcyjność, powinny być jak najmniejsze. Ważnym parametrem rezystora je...

Cewka 10 Apr 2011 | 07:12 am

Cewka Cewką nazywamy zwojnicę (patrz rys. pod regułką), której podstawowym parametrem jest indukcyjność. Indukcyjność określa zdolność cewki do przeciwstawiania się zmianom prądu płynącego przez cewk...

Recently parsed news:

Recent searches: