Glink - glink.org.vn

General Information:

Latest News:

Những hình ảnh từ AIDS 2012 Conference 23 Jul 2012 | 09:49 pm

Hôm nay đã là ngày thứ 2 của hội thảo toàn cầu AIDS 2012 và đại diện G-link chuẩn bị có bài trình bày tại Global Village  với chủ đề “Speaking out , an MSM-led advocacy initiative in Central America, ...

Công diễn vở kịch “Đỏ cam vàng lục lam tím” tại Hà Nội. 10 May 2012 | 04:17 pm

Sau một thời gian dài tất bật với công tác chuẩn bị. Vở kịch “Đỏ cam vàng lục lam tím” – còn gọi là Cầu vồng lục sắc sẽ chính thức được công diễn tại Hà Nội. Được chính thức … Continue reading →

Recently parsed news:

Recent searches: