Historion - historion.pl - Historia, historia wojskowości, historia Polski, nauczyciel historii, historia,

Latest News:

Wojna polsko-bolszewicka w historiografii polskiej okresu międzywojennego 2 Dec 2012 | 05:48 pm

Wojna polsko-bolszewicka wywarła wielki wpływ zarówno na sytuację w Polsce, jak i w całej Europie. Odwrót Armii Czerwonej spod Warszawy spowodował generalnie uspokojenie sił rewolucyjnych. Fala strajk...

Konferencja – Role społeczne wczoraj i dziś 2 Dec 2012 | 02:49 am

Konferencje organizuje Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Społeczeństwo od zarania podlega nieustannym zmianom, na które nic ni...

Konferencja – Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej 1 Dec 2012 | 09:45 pm

Koł Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zaprasza na konferencję pod tytułem Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej. Odbędzie się ona 14 grudnia bieżącego roku w Lublinie. Głównym temat...

Konferencja – Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674) 1 Dec 2012 | 09:40 pm

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji: „Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)”. ...

Konferencja – Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie porównawczej (1880-1939) 1 Dec 2012 | 09:31 pm

Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie organizują międzynarodową konferencję naukową:  Antysemityzm w Europie Środkowej i Wschodniej w perspek...

Konferencja – Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy 1 Dec 2012 | 09:19 pm

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na  studencko-doktorancką inter...

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r. 15 Nov 2012 | 06:28 pm

Hitler, planując atak na Polskę, obawiał się reakcji ZSRR. Nie był pewien, czy nie udzieli on wsparcia Polakom, mimo złych stosunków między obydwoma państwami. Dla­tego zmienił orientację swojej propa...

Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych 15 Nov 2012 | 06:20 pm

W styczniu 1933 r. Hitler doszedł do władzy w Niemczech, które w pierw­szych latach powojennych były najbliższym partnerem ZSRR. Jeszcze w tym samym roku w  Rzymie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i W...

Polityka zagraniczna Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych 15 Nov 2012 | 06:09 pm

Po zakończeniu wojny domowej rząd radziecki zawarł serię sojuszy z państwami sąsiednimi, zaczynając od południowej granicy dawnego imperium carskiego. W lutym 1921 r. podpisano układ o przyjaźni z Ira...

Kultura radziecka w czasach Stalina – realizm socjalistyczny 15 Nov 2012 | 05:35 pm

W 1932 r. władze rozwiązały wszystkie stowarzyszenia pisarzy na rzecz jednej organizacji — Związku Pisarzy ZSRR, której pierwszy zjazd odbył się w 1934 r. Posunięcie to zwiastowało początek oficjalnej...

Recently parsed news:

Recent searches: