Hvbjuristen - hvbjuristen.nl - Incasso nieuws verzorgd door HVB juristen

Latest News:

Achterstand in betaling hypotheeklasten neemt explosief toe 6 Jun 2013 | 07:57 pm

Ruim anderhalf procent van alle huiseigenaren in Nederland heeft momenteel een betalingsachterstand op hun hypotheeklasten. Dit betekent een stijging van meer dan 25 procent ten opzichte van vorig jaa...

Crisis houdt aan: Nederland bezuinigt massaal 10 May 2013 | 08:05 pm

Uit recent onderzoek (maart 2013) naar bezuinigingsstrategieën blijkt dat ruim zeventig procent van de Nederlanders (uit alle inkomensgroepen) in 2012 heeft bezuinigd. Dit percentage is nog niet eerde...

Centraal Digitaal Beslagregister moet uitholling beslagvrije voet voorkomen 23 Apr 2013 | 08:48 pm

Zoals algemeen bekend komt het, zeker in deze tijden van economische crisis, steeds vaker voor dat mensen met schulden onder het wettelijk bestaansminimum terechtkomen door een almaar groter wordende ...

Frauderende ondernemers buiten spel door civiel bestuursverbod 15 Apr 2013 | 09:14 pm

Uit een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd blijkt dat minister van Veiligheid en Justitie Opstelten pleit voor een civiel bestuursverbod dat ervoor moet zorgen dat ...

Nieuw BV-recht maakt BV aantrekkelijker voor ondernemers 28 Feb 2013 | 09:31 pm

Sinds 1 oktober afgelopen jaar is het nieuwe BV-recht van kracht, waardoor het o.a. eenvoudiger is geworden om een besloten vennootschap op te richten, de zogenaamde flex-BV. Hierdoor moet het voor on...

De nieuwe Wet Incassokosten (WIK) en handelstransacties 29 Jan 2013 | 01:08 am

De nieuwe wet Incassokosten, ook bekend als WIK, die op 1 juli 2012 in werking trad, is voornamelijk bedoeld om consumenten (B2C) tegen te hoge incassokosten in bescherming te nemen. In de wet is een ...

Economische recessie zal nog jaren voortduren 10 Oct 2012 | 12:21 am

Een overgrote meerderheid van de bedrijven in Europa en Japan denkt dat het dieptepunt van de financiële crisis nog lang niet is bereikt. De aanhoudende inflatie wordt gezien als de belangrijkste rede...

Student kan niet rondkomen zonder financiele ondersteuning ouders 10 Sep 2012 | 09:35 pm

Zowel thuiswonende als uitwonende studenten worden nog vaak financieel bijgestaan door hun ouders. Maar liefst 60% van alle studenten krijgen een maandelijkse financiële bijdrage van hun ouders, zo bl...

Vakantiebestemming beinvloedt manier waarop vakantieganger betaalt 29 Aug 2012 | 10:43 pm

Waar we naar toe gaan op vakantie heeft invloed op hoe we betalen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat Visa Europa heeft gedaan naar de manier waarop Nederlanders, die op vakantie gaan,...

Jongeren steeds zwaarder in de financiele problemen 23 Aug 2012 | 10:12 pm

Op het inkomen van jongeren wordt steeds vaker beslag gelegd door deurwaarders. Volgens de gegevens van de grootste deurwaarder van ons land, GGN, groeit de groep van jongeren met hoge schulden in een...

Recently parsed news:

Recent searches: