Kvgo - kvgo.nl - KVGO » KVGO

Latest News:

Grafisch Proeflokaal Orvelte gaat voor wereldrecord met Dinodruk 26 Aug 2013 | 04:30 pm

Op 14 september wordt om 13.30 uur ’s werelds grootste linosnede op de schapenwei tegenover het Grafisch Proeflokaal in Orvelte afgedrukt. De Dinodruk wordt een meerkleurendruk van een linoleumsnede ...

Rob van der Most: “Belangrijk om invloed uit te oefenen” 26 Aug 2013 | 11:00 am

“Het is belangrijk dat je bij de Ledenraad zit en invloed kunt uitoefenen op de ontwikkelingen bij het KVGO. Dat je als ondernemer betrokken bent bij zaken die direct van belang kunnen zijn voor je ei...

Manja van Zon: “Onderdeel van het ondernemen” 25 Aug 2013 | 11:00 am

“Als lid van de Ledenraad ben je veel meer betrokken bij de sector en de brancheorganisatie. Je praat in een vroeg stadium mee over de ontwikkelingen die op de bedrijfstak en dus ook op je eigen bedri...

Sander Muller: “Meegaan met veranderingen” 24 Aug 2013 | 11:00 am

“We weten allemaal dat de grafische wereld ontzettend snel verandert en ook blijft veranderen. Dat houdt nooit meer op. Als ondernemer moet je voortdurend mee veranderen. Als je dat niet kunt of niet ...

Louwe Dijkema: “Stem van de leden van groot belang” 23 Aug 2013 | 11:00 am

“De voornaamste reden dat de Ledenraad bestaat en dat we die Ledenraad ook op deze manier hebben ingericht, is dat de stem van de leden in een vereniging wordt gehoord.” Dat stelt Louwe Dijkema, voorz...

KVGO maakt zich op voor verkiezingen Ledenraad 22 Aug 2013 | 06:39 pm

In het najaar kiezen de leden van het KVGO voor de vierde keer sinds de invoering in 2003 de Ledenraad. Het bestuur van het KVGO roept kandidaten op om zich hiervoor verkiesbaar te stellen. De Ledenr...

Vakbonden raadplegen hun leden 7 Aug 2013 | 03:56 pm

De vakbonden FNV Kiem en CNV Media raadplegen momenteel hun leden over een nieuwe Grafimedia cao. Het KVGO deed dit al in het afgelopen voorjaar. In zeven bijeenkomsten werd KVGO-leden gevraagd naar ...

Bepalingen huidige cao gelden ook na 1 augustus 31 Jul 2013 | 11:22 am

De huidige Grafimedia cao loopt tot 1 augustus 2013. Wat gebeurt er daarna? “Leden stellen ons regelmatig de vraag welke arbeidsvoorwaarden na 1 augustus van toepassing zijn”, zegt beleidsmedewerker ...

Wie vraagt bij het UWV welke vergoedingen aan? 25 Jul 2013 | 12:15 pm

Dat een werknemer goed en veilig moet werken en kunnen werken vinden wij allemaal. Daarom schrijft de Arbowet voor dat bij bepaalde werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden verstr...

Actuele criteria duurzaam inkopen drukwerk gepubliceerd 24 Jul 2013 | 11:48 am

Het criteriadocument Drukwerk van de groep Duurzaam Inkopen is geactualiseerd. Volgens Marieke Hoorn, adviseur Duurzaam Inkopen bij Agentschap NL zijn alle op- en aanmerkingen die zijn ontvangen zo go...

Recently parsed news:

Recent searches: