Lakemedelsverket - lakemedelsverket.se - Nyheter från Läkemedelsverket [alla] - Läkemedelsverket

Latest News:

Utbildningsmaterial om enteral läkemedelsadministrering nu tillgängligt 23 Aug 2013 | 01:57 pm

I april 2013 publicerade Läkemedelsverket ett kunskapsstöd om administrering av läkemedel via enteral infart. För att enteral läkemedelsadministrering ska kunna utföras på säkrast möjliga sätt behöver...

Månadsrapport från CHMP (juli 2013) 22 Aug 2013 | 03:30 pm

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2013.

Allvarlig risk för förväxling av elektrolytlösningar 21 Aug 2013 | 06:30 pm

Det är sedan tidigare väl känt att det föreligger en förväxlingsrisk mellan olika elektrolyter på grund av likheten mellan förpackningarna för koncentrerad natriumklorid (4 mmol/ml), kaliumklorid (2 m...

Läkemedelsverket presenterar delårsrapport för januari – juni 2013 15 Aug 2013 | 03:30 pm

Läkemedelsverket lämnar idag sin delårsrapport för första halvåret 2013 till regeringen. Rapporten överensstämmer med prognoserna och visar att verksamheten och den ekonomiska utvecklingen fortgår enl...

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid 5 Aug 2013 | 12:22 pm

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar ändringar av användningen av läkemedel som innehåller metoklopra...

Begränsad användning av läkemedel som innehåller kodein till barn och vissa vuxna 1 Aug 2013 | 01:42 pm

Rapporter om allvarliga biverkningar av läkemedel som innehåller kodein, vid smärtlindring till barn, har utvärderats. Begränsad användning av kodein vid smärtlindring till barn rekommenderas, för att...

Brist på läkemedel för behandling av öppetstående ductus arteriosus hos för tidigt födda barn 31 Jul 2013 | 12:51 pm

Läkemedelsverket har informerats om en snar kommande bristsituation på Pedea®, injektionsvätska, lösning 5 mg/ml. Licensansökan till Läkemedelsverket kan göras för förskrivning av alternativ produkt (...

EMA rekommenderar avregistrering av orala ketokonazolläkemedel 26 Jul 2013 | 04:33 pm

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att alla marknadsföringstillstånd för orala ketokonazol läkemede...

Månadsrapport från CHMP (juni 2013) 19 Jul 2013 | 05:24 pm

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2013.

Reviderad klassningsriktlinje för ansökan om ändring av godkänt läkemedel 18 Jul 2013 | 12:38 pm

Den Europeiska Kommissionens riktlinje för klassning av ändringsansökningar har reviderats och de nya klassningarna börjar gälla 4:e augusti 2013. Revideringen är avsedd att reflektera ändrad lagstift...

Recently parsed news:

Recent searches: