Msb - msb.se - Nyheter från MSB

Latest News:

Idag startar årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor! 27 Aug 2013 | 01:26 pm

Konferensen arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/SÄPO samt Försvarsmakten.

Nytt nummer ute av utbildningsfilmen 90 sekunder 26 Aug 2013 | 07:03 pm

Det senaste numret i DVD-serien 90 sekunder (nr 2-2013) handlar bland annat om terrorattacken mot Oslo centrum, explosionen i en högspänningsanläggning i Ludvika, brand i kläder samt höghusbranden i M...

Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 23 Aug 2013 | 11:45 am

Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.

29 miljoner kr till forskning om ledning och samverkan vid kriser 20 Aug 2013 | 01:24 pm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsar 29 miljoner kronor de närmaste åren till två forskningsprojekt som koordineras av Försvarshögskolan. Forskningen ska ge ökad kunskap om effekti...

Framtidens utmaningar 19 Aug 2013 | 02:13 pm

Utvecklingen i samhället och i omvärlden påverkar vår förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB har identifierat tio övergripande utmaningar för arbetet inom samhällsskydd och beredskap.

MSB arrangerar uppsatstävling bland högskolestudenter 19 Aug 2013 | 01:49 pm

Vem har skrivit Sveriges bästa uppsats inom området samhällsskydd och beredskap? MSB arrangerar just nu en tävling bland Sveriges högskolestudenter. Sista dag att nominera uppsatser är den 15 septembe...

MSB:s förstärkningsresurser har aktiverats kopplat till utsläppet av hydraulolja i Spexhultasjön 31 Jul 2013 | 09:08 pm

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid exempelvis ett oljeutsläpp, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Utsläppet är litet men sjön är mycket värdefull då dricksvatt...

Stockholm Pride 2013 – Möt MSB på festivalområdet 31 Jul 2013 | 01:11 pm

För femte året i rad deltar MSB i Stockholm Pride. Det gör vi av tre skäl. Vi vill visa att vi är en myndighet som tar ställning för likabehandling och mot diskriminering. Vi vill visa att vi stöder a...

MSB:s roll i krishanteringssystemet 26 Jul 2013 | 08:56 pm

Är vår krisberedskap god? Det är frågeställningen i en undersökning som gjorts vid Mittuniversitetet. Undersökningen har hänvisats till i en debattartikel i Dagens Nyheter. Eftersom det framkommer fel...

Intensivare samarbete mellan MSB och Federal Emergency Management Agency 16 Jul 2013 | 04:12 pm

Samarbetet mellan MSB och det amerikanska Federal Emergency Management Agency (FEMA) har intensifierats de senaste åren. Det finns ett stort intresse för fortsatt samarbete från båda sidor. GD Helena ...

Recently parsed news:

Recent searches: