Nap - nap.bg - Новини

Latest News:

Двама териториални директори прекратиха служебните си правоотношения с НАП 12 Aug 2013 | 02:00 am

След разговори с изпълнителния директор на НАП, териториалните директори на НАП в Бургас – Румен Шарпов, и във Варна – Светлан Петков, решиха да прекратят служебните си правоотношения с НАП,  считано ...

Актуализирани са списъците на агентите за представителство по възстановяване на ДДС 7 Aug 2013 | 02:00 am

Списък на Агенти за представителство по възстановяване на правомерно начисления данък върху добавената стойност на чуждестранни лица по смисъла на Наредба № Н-10/24.08.2006г. Списък на Агенти за пред...

Два дни за подаване на декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2013 г. 29 Jul 2013 | 02:00 am

До края на юли 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за...

Публикувана е нова версия на офлайн приложението на Интрастат оператора 23 Jul 2013 | 02:00 am

Публикувана е нова версия на офлайн приложението на Интрастат оператора (МИО ) във връзка с присъединяването на Република Хърватия от 01. 07. 2013 г. към Европейския съюз. Инсталирането се извършва ка...

Отписват задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код 22 Jul 2013 | 02:00 am

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да...

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация 17 Jul 2013 | 02:00 am

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2013 г. и ръководство на потребителя за ползване на продук...

До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2013 г. 17 Jul 2013 | 02:00 am

До края на юли 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за...

Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство за 2013 г. 15 Jul 2013 | 02:00 am

Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 01.07.2013 г., е актуализиран Наръчник по определяне на приложимото законодателство според дял II от Регламент №883/2004, версия 2013 ...

Промяна в ставката по ДДС в Словения 2 Jul 2013 | 02:00 am

Считано от  01.07.2013 г. стандартната ставка по ДДС в Словения е увеличена от 20% на 22% Рубрика ДДС при вътреобщностни сделки

Указание относно право на приспадане на данъчен кредит 27 Jun 2013 | 02:00 am

Публикувано е Указание относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомоб...

Related Keywords:

nap, нап, нап.бг, nap.bg, нап софия, нап варна, www.nap.bg, тд на нап, момчил тодоров

Recently parsed news:

Recent searches: