Nastaliqonline - nastaliqonline.ir - خطاطي آنلاين با سايت رايگان نستعليق آنلاين

Latest News:

افزوده شدن امکان خطاطی به خط معلی 7 Jun 2012 | 07:19 pm

با توجه به درخواست های بیشمار بازدیدکنندگان محترم امکان خطاطی به خطی زیبای معلی به سایت افزوده شد

افزوده شدن امکان خطاطی به خط معلی 7 Jun 2012 | 07:19 pm

با توجه به درخواست های بیشمار بازدیدکنندگان محترم امکان خطاطی به خطی زیبای معلی به سایت افزوده شد

خط ثلث 7 Jun 2012 | 07:05 pm

خط ثلث یکی از شیوه‌های بسیار مهم در خوشنویسی اسلامی و یکی از خطوط ششگانه است که ابداع آن را به و ابداع آن را به ابوعلی بن مقله بیضاوی شیرازی معروف به ابن مقله که در قرن سوم هجری می‌زیسته نسبت می‌دهند....

خط معلی 7 Jun 2012 | 07:00 pm

خط معلّی توسط حمید عجمی در سال ۱۳۷۸ ابجاد و ثبت گردیده است. از خط معلّی به دلیل خاصیت ذاتی خود بیش‌تر در سطرنویسی و قطعه‌نویسی استفاده می‌شود تا کتابت. از معلّی در بسیاری از تبلیغات و طراحی‌ها با موضو...

خط معلی 7 Jun 2012 | 07:00 pm

خط معلّی توسط حمید عجمی در سال ۱۳۷۸ ابجاد و ثبت گردیده است. از خط معلّی به دلیل خاصیت ذاتی خود بیش‌تر در سطرنویسی و قطعه‌نویسی استفاده می‌شود تا کتابت. از معلّی در بسیاری از تبلیغات و طراحی‌ها با موض...

خط ثلث 7 Jun 2012 | 04:05 pm

خط ثلث یکی از شیوه‌های بسیار مهم در خوشنویسی اسلامی و یکی از خطوط ششگانه است که ابداع آن را به و ابداع آن را به ابوعلی بن مقله بیضاوی شیرازی معروف به ابن مقله که در قرن سوم هجری می‌زیسته نسبت می‌دهند....

افزوده شدن قابلیت کشیده نوشتن به نستعلیق آنلاین 31 May 2012 | 04:34 am

پس از مدتها انتظار و درخواست مکرر بازدیدکنندگان وب سایت ، قابلیت کشیده نوشتن متون نستعلیق به سایت افزوده شد . از این پس برای زیباتر شدن متون تحریری خود میتوانید حروف دلخواه خود را بصورت کشیده تحریر کن...

افزوده شدن قابلیت کشیده نوشتن به نستعلیق آنلاین 31 May 2012 | 04:34 am

پس از مدتها انتظار و درخواست مکرر بازدیدکنندگان وب سایت ، قابلیت کشیده نوشتن متون نستعلیق به سایت افزوده شد . از این پس برای زیباتر شدن متون تحریری خود میتوانید حروف دلخواه خود را بصورت کشیده تحریر کن...

افزوده شدن قابلیت کشیده نوشتن به نستعلیق آنلاین 31 May 2012 | 04:34 am

پس از مدتها انتظار و درخواست مکرر بازدیدکنندگان وب سایت ، قابلیت کشیده نوشتن متون نستعلیق به سایت افزوده شد . از این پس برای زیباتر شدن متون تحریری خود میتوانید حروف دلخواه خود را بصورت کشیده تحریر کن...

افزوده شدن قابلیت کشیده نوشتن به نستعلیق آنلاین 31 May 2012 | 04:34 am

پس از مدتها انتظار و درخواست مکرر بازدیدکنندگان وب سایت ، قابلیت کشیده نوشتن متون نستعلیق به سایت افزوده شد . از این پس برای زیباتر شدن متون تحریری خود میتوانید حروف دلخواه خود را بصورت کشیده تحریر کن...

Recently parsed news:

Recent searches: