Nsplevice - nsplevice.sk

General Information:

Latest News:

Vitajte, na stránke www.nsplevice.sk 7 Jun 2010 | 12:07 am

Nemocnice s poliklinikami, n. o. Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, boli  zriadené zakladacou listinou dňa 21. januára 2010. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. februára 2010, kedy Obvodný úrad...

Recently parsed news:

Recent searches: