Or - nstda.or.th

General Information:

Latest News:

โครงการ EURAXESS Science Slam ASEAN 2013 9 Aug 2013 | 07:50 am

โครงการ EURAXESS Science Slam ASEAN 2013 ขอเชิญนักวิจัยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลังปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) สาขาใดก็ได้ในประเทศอาเซียน (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย...

เดินทางสะดวกและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี สวทช. 6 Aug 2013 | 01:48 pm

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ  size :  3 MB  (3900 x 3000)   |  2 MB (2600 x 2000)   |   896 KB (1300 x 1000)  |  152 KB (720 x 554)

TTSF มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 29 Jul 2013 | 08:22 am

TTSF มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่  20 ปีพ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำล...

เมื่อข้าวคือหัวใจ สวทช.ช่วยอะไรได้บ้าง? 26 Jul 2013 | 02:11 pm

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ  size :  5 MB  (2230 x 6136)   |  2 MB (1181 x 3250)   |   1 MB (787 x 2167)  |  200 KB (800 x 2201)

Lab notebook: บันทึกช่วยจำในงานวิจัย 19 Jul 2013 | 07:20 pm

บันทึกช่วยจำในงานวิจัย เป็นการบันทึกความคิด ผลการทดลอง ข้อสังเกต ผลลัพธ์ และกระบวนการในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์หลักของบันทึกช่วยจำในงานวิจัยคือการบันทึกสิ่งที่อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ...

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 -2556 15 Jul 2013 | 12:23 pm

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักในด้านการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเพื่อมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อภาคเ...

สวทช. พัฒนา "อีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม" 15 Jul 2013 | 07:58 am

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ  size :  2.6 MB  (4266 x 3200)   |  958 KB (1969 x 1476)   |   886 KB (1800 x 1350)

ทำไมข้าวไทยจึงแพ้ข้าวเวียดนาม 10 Jul 2013 | 08:27 am

รู้เขา - รู้เรา ใน AEC  "ทำไมข้าวไทยจึงแพ้ข้าวเวียดนาม" ในอดีตที่ผ่านมา ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในอาเซี่ยน แต่ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2548-ปัจจุบัน) เวียดนามได้พัฒนาการผลิตและส่...

สวทช. กับเทคโนโลยีป้องกันภัยในหน้าฝน 3 Jul 2013 | 11:54 am

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ  size :  5 MB  (5389 x 3934)   |  3 MB (3937 x 2874)   |   1 MB (1969 x 1437)  |  93 KB (800 x 584)

โอ๊ยปวดฟัน สวทช. ช่วยที 3 Jul 2013 | 11:54 am

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ  size :  5 MB  (4724 x 4480)   |  2 MB (2362 x 2240)   |   850 KB (1181 x 1120)  |  198 KB (800 x 759)

Recently parsed news:

Recent searches: