Or - webmaster.or.th - สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย Thai Webmaster Association

Latest News:

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สสส. รณรงค์การเดินในประเทศไทย 26 Aug 2013 | 07:47 am

เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่่งมีการสัมภาษณ์ให้ความเห็นจาก ท่านอานันท์ ปันยารชุน และ อ.ประเวศ วะสี โดยสื่อนี้จัดทำโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการเด...

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สสส. รณรงค์การเดินในประเทศไทย 21 Aug 2013 | 08:50 am

เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่่งมีการสัมภาษณ์ให้ความเห็นจา ก ท่านอานันท์ ปันยารชุน และ อ.ประเวศ วะสี โดยสื่อนี้จัดทำโดยชมรมจักรยานเ พื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึ งความ สำคัญข...

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมรณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา กับ สสส. 29 Jul 2013 | 11:13 am

เนื่องด้วยโอกาสเข้าพรรษา ซึ่งทาง สสส. ดำเนินการรณรงค์โครงการงดเหล้ าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ มีการผลิตสื่อโฆษณาเพื่ อการรณรงค์ ความยาว 15 วินาที ชื่อ  "เลิกเรียน"  สามารถรับชมได้ตามลิงค์ด้านล่...

วันเสาร์ที่ 27 กค. 56 นี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงาน WebPresso หัวข้อ Speed dating จับคู่ Featuring ทำธุรกิจ 16 Jul 2013 | 01:56 pm

Event Period: 07/27/2013 - 12:00 - 17:00 ลงทะเบียน รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมงาน WEBPRESSO จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “Speed Dating จับคู่ Featuring ธุรกิจ” Speed dating คือ รูปแบบใหม่ของการออก...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ร่วมรณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ 22 Jun 2013 | 01:43 pm

เนื่องจากทาง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายหลักของ สสส. ในประเด็นการรณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ ได้มีการผลิตสปอตโฆษณารณรงค์ขึ้น ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความ...

เว็บไซด์เด็กดีดอทคอม ร่วมมือกับสมาคมผู้แลเว็บไทย จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้วัยรุ่นรู้จักปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนดื่มเหล้า ในโครงการ "เพื่อนกัน มันส์ไม่ดื่ม" 1 Jun 2013 | 10:40 am

จากการวิจัยพบว่า เด็กวัยรุ่นจำนวนมากดื่มเหล้าเพราะเพื่อนชวน และไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรดี  รู้แบบนี้แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไร? เว็บไซด์เด็กดีดอทคอม ร่วมมือกับสมาคมผู้แลเว็บไทย จัดกิจกรรมเพื่อรณ.....

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส.ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 May 2013 | 09:10 am

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดทำสื่อเพื่อการรณรงค์ในรูปแบบของ โฆษณารณรงค์ http://www.youtube.com/watch?v=sft-J2KPi5s...

New Wave e-Commerce สร้างคลื่นลูกใหม่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย “สร้างภาพลักษณ์ร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายด้วยการตลาด บริหารจัดการให้มัดใจ... 20 May 2013 | 10:37 am

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินโครงการ New Wave e-Commerce หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจผ่านช่องทาง e-Commerce โดยกำหนดเปิดโครงการและร...

งาน Green Fair ครั้งที่ 6 Community Organic พลังผู้บริโภคสีเขียว สู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ชุมชน 14 May 2013 | 10:36 am

กิจกรรม :: งาน Green Fair ครั้งที่ 6 Community Organic พลังผู้บริโภคสีเขียว สู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ชุมชน พลังผู้บริโภค เปลี่ยนโลกได้  ร่วมสร้า...

วันเสาร์ที่ 18 พค 56 นี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงาน WebPresso หัวข้อ “FREE TOOLS FOR BUSINESS” 29 Apr 2013 | 02:56 pm

Event Period: 05/18/2013 - 12:00 - 17:00 ลงทะเบียน รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมงาน WEBPRESSO จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “FREE TOOLS FOR BUSINESS” ธุรกิจ SME หรือ Small and Medium Enterprises เ...

Related Keywords:

html 5, สบท, thnic, adecco thailand, เวบ, ibsn, chart fat 2554, หยุด official vodeo, หยุด ofiicial vodeo, เข้า blogger 2011

Recently parsed news:

Recent searches: