Patarles - patarles.lt - Patarles.lt

Latest News:

Patarlės apie darbą 31 Jul 2013 | 03:06 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. žodžiu – ąžuolus varto, darbu – ir skiedros nepakelia 3. žodžiais darbo neatliksi 4. žodžiais ąžuolus varto, darbais skie...

Patarlės apie duoną 31 Jul 2013 | 03:05 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir rasi 2. verkia duona tinginio valgoma 3. duoną iš plutos pažinsi 4. žydas be maišo, boba be duonos 5. žyčiota duona skanesnė 6. žmonių...

Patarlės apie Dievą 31 Jul 2013 | 03:04 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo aruodo 2. žodis Dievo šaknį remti pradėjo 3. žmonių ir Dievo užmirštas 4. žmonės žiūri į drabužius, [kad] gražiausi, o Dievas žiūri į širdį ...

Patarlės apie žydus 31 Jul 2013 | 03:03 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš kelio 2. žydui praudos nesakyk 3. žydui nagai, velniui ragai 4. žydų jomarkas 5. žydrosios akelės berneliams vilioti 6. žydo tik reikia – bū...

Patarlės apie tinginius 31 Jul 2013 | 03:02 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie tinginius. 1. žemdirbys – į laukus, tinginys – ant pečiaus 2. vištos eina tūpti, o tinginys – gulti 3. verkia duonytė, tinginio valgoma 4. verkia duonutė, tinginio valg...

Patarlės apie mokslą 31 Jul 2013 | 03:02 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie mokslą. 1. žmogus be mokslo mažai tevalioja 2. žmogus be mokslo kaip namai be langų 3. žmogui mokslas, tai aklam ubagui lazda 4. yra mokytų, bet bemokslių daugiausia 5....

Patarlės apie meilę 31 Jul 2013 | 03:01 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie meilę. 1. zgada, meilė ubagų seilė 2. zgada, meilė – mums veseilė, po veseilei – už plaukų, į galą laukų 3. yra vaistų nuo ligos, nėra vaistų nuo meilės 4. vyrams nieka...

Patarlės apie draugus 31 Jul 2013 | 03:00 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 2. žilas plaukas tau ne draugas 3. višta ančiai – ne draugas 4. visko žmogui reikia išbandyti: ir šnapso, ir draugų,...

Patarlės apie namus 31 Jul 2013 | 02:59 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie namus. 1. žmogus be mokslo kaip namai be langų 2. žento namai uošvio nešildo 3. užkandinė – antri namai 4. svetimi namai – pragarai 5. suvalgyti su namais 6. sūnaus nam...

Patarlės apie gyvenimą 31 Jul 2013 | 02:58 pm

Lietuvių liaudies patarlės apie gyvenimą. 1. žmogus per gyvenimą mokos, išmoksta, kai nebereikia gyvent 2. žmogui pergyvent gyvenimą – tai ne lauką išart 3. žmogaus gyvenimas kaip musės – čia yr, čia ...

Recently parsed news:

Recent searches: