Pbg-sa - pbg-sa.pl - PBG SA

Latest News:

Kopalnia LMG oficjalnie otwarta 29 Jul 2013 | 05:00 am

23/2013: Zawarcie istotnego Porozumienia w sprawie dobrowolnej spłaty wymagalnego zadłużenia pozaukładowego zabezpieczonego hipoteką umowną 27 Jul 2013 | 05:00 am

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG” lub „Spółka” lub „Dłużnik”) informuje o zawarciu w dniu 26 lipca 2013 roku  porozumienia (Porozumienie) z FM Bank PBP S.A. (Bank),którego przedmiotem...

22/2013: Oświadczenie Akcjonariusza dotyczące zbycia znacznego pakietu akcji 16 Jul 2013 | 05:00 am

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej podaje do wiadomości publicznej oświadczenie o następującej treści, otrzymanie w dniu 16 lipca 2013 roku od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.: „Działają...

21/2013:Postanowienie Sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku spół... 10 Jul 2013 | 05:00 am

Zarząd PBG S.A. powziął w dniu 9 lipca 2013 roku informację o wydaniu w dniu 5 lipca 2013 2012 r., przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia ...

20/2013: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2013 roku 26 Jun 2013 | 05:00 am

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2013 ro...

Podpisanie umowy pomiędzy PBG oil & gas a PGNiG dla projektu: Rozbudowa PMG Husów 13 Jun 2013 | 05:00 am

W dniu 12 czerwca 2013 roku, PBG oil and gas Sp. z o.o., spółka zależna od PBG, jako lider konsorcjum, wspólnie z partnerem konsorcjum ControlTec Sp. z o.o., podpisała z Polskim Górnictwem Naftowym i ...

17/2013: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną 13 Jun 2013 | 05:00 am

Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 roku powziął informację od Zarządu spółki zależnej PBG oil and gas Sp. z o.o.  z siedzibą w Wy...

Przekazanie listy wierzytelności 12 Jun 2013 | 05:00 am

W dniu 12 czerwca 2013 roku, PBG otrzymało informację od Nadzorcy Sądowego, o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności, sporządzonej w ramach postępowania upadłościowego PBG z możliwością...

Related Keywords:

pbg, pbg sa, pbg poznan, pbg s.a., grupa pbg, pbg group of industry, hydrobudowa ppg, hsbc afore, s.a. de c.v., pbg spółka akcyjna, gk pbg sa

Recently parsed news:

Recent searches: