Piib - lub.piib.org.pl

General Information:

Latest News:

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna 30 Jul 2013 | 01:47 am

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza swoich członków na X Jubileuszową Konferencję Naukowo-Techniczną "INŻYNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY STAROMIEJSKICH ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH", która odbędz...

Przetarg na wykonanie robót budowlanych na elewacji budynku przy ul.Bursaki 19 w Lublinie 29 Jul 2013 | 08:00 pm

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych na elewacji budynku przy ul.Bursaki 19 w Lublinie, obejmujący wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budy...

XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB 1 Jul 2013 | 11:19 pm

28-29 czerwca 2013 r. obradował XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2012 i Krajowa Rada otrzymała absolutorium. Delegaci pr...

Spotkanie członków LOIIB 29 Jun 2013 | 09:20 pm

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Koleżanki i Kolegów, członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na spotkanie, które odbędzie się 7 września 2013 r. w Zespołe Pałacowo ...

I Regaty Żeglarskie W-MOIIB 27 Jun 2013 | 06:38 pm

Serdecznie zapraszam Przewodniczących Okręgowych Rad Izb Inżynierów Budownictwa do wystawienia załóg w I Regatach Żeglarskich klasy Omega o puchar Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby ...

Szkolenia dla pracodawców dofinansowane z EFS 20 Jun 2013 | 02:40 am

Zaproszamy członków LOIIB do udziału w szkoleniach skierowanych do PRACODAWCÓW (w tym osoby samozatrudnione) oraz PRACOWNIKÓW zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego oraz mających siedzibę / pracują...

Katalog Inżyniera - edycja 2013/2014 19 Jun 2013 | 05:57 am

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuję swoich członków, że można już składać zamówienia na nową edycję wydawnictwa „KATALOG INŻYNIERA”. Publikacja będzie zawierał ok. 500 st...

Egzamin na uprawnienia budowlane – maj 2013 r 6 Jun 2013 | 11:42 pm

Od 17 do 28 maja 2013 r. trwała w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. W wyniku przeprowadzonych egzaminów pisemnych i ustnych upraw...

Andrzej Pichla przewodniczącym SITWM Oddział Lublin na kadencję 2013-2017 6 Jun 2013 | 11:01 pm

W dn. 27 maja 2013 r. w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Lublinie. Podczas posiedzenia wybrano nowe władze lubelskiego Od...

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej 25 May 2013 | 01:50 am

Politechnika Lubelska z początkiem 2013 roku wkroczyła w 60-lecie swojego istnienia. W ciągu tych 60 lat Uczelnię ukończyło ponad 41 500 absolwentów, a Politechnika stała się ważnym forum integracji ś...

Recently parsed news:

Recent searches: