Pirotskenovine - pirotskenovine.rs - Pirotske novine - Pirotske novine

Latest News:

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Сачувао успомене на „вуковце“ из 40 генерација 20 Jul 2012 | 05:04 am

За сва­ко­га ко про­ве­де свој рад­ни век у јед­ној уста­но­ви ка­жу да је оста­вио ду­бок траг. Ни­ко­ла Ни­ко­лић (75),…

Recently parsed news:

Recent searches: