Portalfk - portalfk.pl

General Information:

Latest News:

Zmieniony formularz PIT-2K podatnik złoży wraz z zeznaniem za 2013 r. 27 Aug 2013 | 02:40 pm

W nowym formularzu nie będzie oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Przejęty majątek można amortyzować według wcześniejszych zasad 26 Aug 2013 | 06:30 pm

Przedsiębiorca może wykorzystać w swoim biznesie mieszkania nabyte w związku z rozwiązaniem spółki osobowej, w której był wspólnikiem. Wartość początkowa tych lokali będzie taka sama, jak wykazana w e...

Nawet jeśli ryczałtowiec zawiesi działalność nie skorzysta z preferencyjnego rozliczania z małżonkiem 26 Aug 2013 | 06:20 pm

Opodatkowanie dochodów osiąganych z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wyklucza możliwość wspólnego rozliczania męża i żony. Nie zmienia tego również fakt, że przedsiębiorc...

Wartość początkową podarowanych środków trwałych ustala się według ceny rynkowej z dnia nabycia 26 Aug 2013 | 06:10 pm

Przedsiębiorca może amortyzować środki trwałe otrzymane w drodze darowizny i zaliczać odpisy do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy przekażą 1% na rzecz OPP bez ryzyka 26 Aug 2013 | 05:20 pm

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której 1% zostanie przekazany dla organizacji, kt...

OPP będą miały więcej czasu na zgłoszenie numeru rachunku bankowego do skarbówki 23 Aug 2013 | 03:30 pm

Organizacje pożytku publicznego będą mogły do 30 czerwca, a nie do 31 stycznia, jak to jest obecnie, przekazać do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego, na który podatnicy przekazują 1% z PIT. Ta...

NSA zajmie się przychodami z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej 22 Aug 2013 | 03:50 pm

Na rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą do przychodu z tej działalności zwrócił uwag...

Radca prawny nie odliczy kosztów aplikacji 22 Aug 2013 | 02:50 pm

Wydatków związanych z podnoszeniem wiedzy prawniczej, które podatnik poniósł przed rozpoczęciem prowadzenia kancelarii, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Środek trwały poniżej 3.500 zł nie musi być amortyzowany 20 Aug 2013 | 03:10 am

Przedsiębiorca, który wprowadził składniki majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwietniu, pierwszy odpis amortyzacyjny zaliczy do kosztów uzyskania przychodów ...

Nieściągalna wierzytelność w kosztach podatkowych 19 Aug 2013 | 06:40 pm

Pytanie:  Prowadzę firmę budowlaną (podatek liniowy, KPiR, metoda memoriałowa). Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2009 świadczyłem usługi budowlane dla firmy X. W związku z brakiem zapłaty za usługę s...

Recently parsed news:

Recent searches: