Psikolojikdanisma - forum.psikolojikdanisma.net

General Information:

Latest News:

aile dan??manl??? sertifika 30 Jan 2013 | 02:24 am

Merhaba arkada?lar .sosyoloji mezunuyum,Aile Dan??manl??? e?itimine kat?lmay? dü?ünüyorum.Bir çok yerden mail geldi bunun üzerine Uzaktan e?itim...

Neye yanay?m.... 23 Jan 2013 | 05:20 am

3 sene dershaneye git- Egede bölgesinde ortalama bir üniversitesitenin ortalama bir bölümünü kazan. 1'ci s?n?fta anla ki bu i?te para yok-- eve...

Neye yanayım.... 23 Jan 2013 | 05:20 am

3 sene dershaneye git- Egede bölgesinde ortalama bir üniversitesitenin ortalama bir bölümünü kazan. 1'ci sınıfta anla ki bu işte para yok-- eve...

anksiyete bozukluğu başlangıcım 5 Jan 2013 | 05:16 am

merhaba 20 yaşındayım çevremdekilerle sıkça anlaşmazlık yaşarım alınırım,sürekli düşünürüm kişilere karşıda kuruntularım olur olumsuz...

anksiyete bozuklu?u ba?lang?c?m 5 Jan 2013 | 05:16 am

merhaba 20 ya??nday?m çevremdekilerle s?kça anla?mazl?k ya?ar?m al?n?r?m,sürekli dü?ünürüm ki?ilere kar??da kuruntular?m olur olumsuz...

Akılcı duygusalcı davranışçı terapi eğitimi 27 Dec 2012 | 12:49 pm

AKILCI DUYGUSALCI DAVRANIŞÇI TERAPİ RATİONAL EMOTIVE BEHAVOIR THERAPY ALBERT ELLİS ENSTİTÜSÜ (AMERİKA)- PSİKOLOJİ EĞİTİMLERİ VE TERAPİLER...

Ak?lc? duygusalc? davran??ç? terapi e?itimi 27 Dec 2012 | 12:49 pm

AKILCI DUYGUSALCI DAVRANI?ÇI TERAP? RAT?ONAL EMOTIVE BEHAVOIR THERAPY ALBERT ELL?S ENST?TÜSÜ (AMER?KA)- PS?KOLOJ? E??T?MLER? VE TERAP?LER...

HayalPrestlik! 26 Nov 2012 | 01:09 pm

Arkadaslar ben 15 yas?nday?m hatta 14 . Küçükken okuldayken ö?retmenler garipsemi? dan?smanlara goturtmus IQ'um normalin uzerinde c?km?s . Görsel...

kar???k.... 25 Nov 2012 | 09:43 pm

Merhaba ben Türkiye' de bilgisayar mühendisli?i ö?rencisiydim.Sonra Erasmus ile yurtd???na ç?kmaya karar verdim.Ailemle ve erkek arkada??mla büyük...

Çok yufka yürekliyim 12 Nov 2012 | 04:05 pm

Merhaba arkada?lar ben Deniz 16 ya??nday?m, sorunum ?u etraf?mdaki en ufak bir olaya çok üzülüyorum ve erkek olmama ra?men çok duygusal?m ayr?ca...

Recently parsed news:

Recent searches: