Riista - riista.fi - Artikkelin kommentit

Latest News:

Ympäristökoulutusmateriaalin kuulemistilaisuudet syyskuussa 26 Aug 2013 | 12:08 pm

Ampumaharrastusfoorumi ja lähialueen alueneuvottelukunnat järjestävät yhdessä kuusi ympäristökoulutusmateriaalin kuulemistilaisuutta, joiden yhteydessä kerrotaan lisäksi ampumaharrastusfoorumin ajanko...

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle myönnetty 26 Aug 2013 | 11:40 am

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen poronhoitoalueella. Ilvestä voi poikkeusluvilla metsästää 1. lokakuuta – 28. helmikuuta. Poikkeusluvat jakautu...

Metsäkanalintujen metsästysajat vahvistettu 23 Aug 2013 | 03:59 pm

Riistakolmiolaskentojen perusteella metsäkanalintujen kannat näyttävät hyviltä lähes koko maassa. Metsäkanalintujen metsästysaikoihin on tehty muutoksia verrattuna viime kauteen. Maa- ja metsätalousmi...

Evira kartoittaa sorsalintujen lihasloisten esiintymistä 22 Aug 2013 | 11:41 am

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira haluaa syksynä 2013 metsästäjät mukaan keräämään tietoa sorsalintujen lihasloisen esiintymisistä. Sorsien Sarcocystis-alkueläinloisen tarkempaa elämänkiertoa ja pä...

Metsästyskoirien ohjaamista riistan perässä rajavyöhykkeelle vältettävä 20 Aug 2013 | 12:05 pm

Rajavartiolaitos kehottaa metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa. Riistaeläimet usein kaikkoavat metsästystä Venäjän federaation alueelle ja koirat seuraavat e...

Metsähanhen metsästys alkaa porrastetusti, merihanhen metsästyksessä rajoituksia 19 Aug 2013 | 02:23 pm

Metsähanhen metsästys alkaa maan eri osissa porrastetusti 1.9. ja 10.10. välisenä aikana. Metsähanhikanta on laskenut viime vuosikymmeninä, joten tavoitteena on vähentää kantaan kohdistuvaa metsästysp...

Sorsastus alkaa tiistaina 20.8. – Vesilinnut menestyvät kunnostetuilla kosteikoilla 16 Aug 2013 | 03:06 pm

Suomen kosteikkojen tilaa ovat viimeisten 30 vuoden aikana heikentäneet umpeenkasvu ja matalien vesialueiden ruovikoituminen ja pensoittuminen. Sorsastajien määrä on 20 vuodessa pudonnut jopa puoleen ...

Turhaan ojitetut suomaat takaisin virkistyskäyttöön 13 Aug 2013 | 04:55 pm

Suomen riistakeskus vaatii turhaan ojitettujen soiden ennallistamista ja nyt hyödyttömien maa-alueiden palauttamista vesilintukosteikoiksi, riekkosoiksi ja riistanisäkkäiden kuten hirvien laidunmaiksi...

Syksyn hirviluvat päätetty – lupamäärä pieneni viime vuodesta 9 Aug 2013 | 05:06 pm

Suomen riistakeskus myönsi tulevalle metsästyskaudelle 32 900 hirvenpyyntilupaa, mikä on 10 % vähemmän kuin viime syksynä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut edellisen metsästyskauden...

Riekon metsästykseen esitetään rajoituksia 9 Aug 2013 | 03:37 pm

Heinä-elokuun vaihteessa tehtyjen riistakolmiolaskentojen perusteella metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet tänä vuonna pääosin suotuisasti ja kannat ovat vahvistuneet viime vuoteen verrattuna. ...

Related Keywords:

kansalaisen karttapaikka, tikka t3, metsästys, riista, riistaweb, riista.fi, metsästäjä, kari kurvinen anttola, tikka t3 2011, metsästysajat

Recently parsed news:

Recent searches: