Saensukcity - saensukcity.go.th

General Information:

Latest News:

การประกวด ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 56" 20 Jan 2013 | 10:48 pm

ผลการประกวด ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 56" รางวัลชนะเลิศ เจ้าของผลงาน : นายธนวิช คำโสภา รางวัลดีเด่น ชื่อผลงาน : ขบวนแห่เพระโพธิสัตว์กวนอิม ฉื๋อปุยเนี๊ยว เจ้าของผลงาน : นายบุญญรักษ์ มั่งอ้น รางว...

ประกวดประติมากรรม 3 มิติกลางแจ้ง แสนสุข 15 Nov 2012 | 09:15 am

ผลการประกวดประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน : ลูกเต๋าให้โชค เทคนิค : สแตนเลส เจ้าของผลงาน : นายสุรชัย ดอนประศรี แนวคิด : ข้าพเข้าต้องการสะท้อนมุมมองของความสุขความสมหวังผ่านวัตถุ ที...

ทิ้ง จับ ปรับ โครงการห้ามทิ้งขยะ ในที่หรือทางสาธารณะ 27 Aug 2012 | 09:30 am

รณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทิ้ง เจอ จับปรับแน่นอน มาช่วยกันทำเมืองแสนสุขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยการปราศจากการทิ้งขยะในที่หรือท...

Recently parsed news:

Recent searches: