Sas - sas.com.mk

General Information:

Latest News:

За Нас 10 Jun 2010 | 08:33 am

Од 3-ти јануари 2005 год. оваа компанија почна да стопанисува со новата автобуска станица во Скопје, која ја доби под 10 годишна концесија.

Во САС - Скопје 10 Jun 2010 | 08:26 am

Можете да купите карти од за сите автобуски линии кои го поврзуваат Скопје со останатите делови од Македонија, како и голем број градови од цела Европа.

За Нас 10 Jun 2010 | 04:33 am

Од 3-ти јануари 2005 год. оваа компанија почна да стопанисува со новата автобуска станица во Скопје, која ја доби под 10 годишна концесија.

Во САС - Скопје 10 Jun 2010 | 04:26 am

Можете да купите карти од за сите автобуски линии кои го поврзуваат Скопје со останатите делови од Македонија, како и голем број градови од цела Европа.

Recently parsed news:

Recent searches: