Sirion - sirion.sk

General Information:

Latest News:

Peníze až na druhém místě Mark Lloydbottom 26 Aug 2013 | 01:58 pm

Mnoho lidí má problémy související s financemi, například dluhy, ubíjející zaměstnání nebo příliš malé úspory. Na základě nedávno provedeného průzkumu bylo zjištěno, že k více než polovině rozvodů doc...

Jednoduché účtovníctvo 26 Aug 2013 | 01:47 pm

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely - výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnik...

Ekonómia Judita Táncošová a kolektív 26 Aug 2013 | 01:42 pm

Publikácia pozostáva z troch relatívne samostatných, ale logicky nadväzujúcich častí. Prvá časť sa zaoberá základnými východiskami ekonómie - od jej predmetu, metód a metodológie cez vznik a vývoj eko...

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku 26 Aug 2013 | 01:35 pm

4. časť Správne súdnictvo a šiesta časť OSP Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu, ktoré sa týkajú piatej (Správne súdnictvo) a šiestej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny pori...

Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku Juraj Tkáč 26 Aug 2013 | 01:30 pm

Štandardizované FIDIC zmluvné podmienky ako medzinárodné zmluvné podmienky, využívajúce sa v investičnej výstavbe, prenikli aj na Slovensko cez projekty Svetovej banky a v súčasnosti patria k najpouží...

Nič sa nekončí, všetko sa začína Erica di Orendi 23 Aug 2013 | 02:31 pm

Autorka podáva stručný a pritom ucelený pohľad na vývoj, ktorým momentálne prechádza ľudstvo i celá Zem. Máme optimistický dôvod vidieť tento vývoj pozitívne, no zároveň sa k nemu nesmieme stavať pasí...

Peníze, spiritualita a realita Rosetree Rose 23 Aug 2013 | 02:22 pm

Populárnym mýtom dnešnej doby je tvrdenie, že budete bohatí a šťastní, keď budete robiť to, čo milujete. Nie je to pravda! Táto kniha zdôrazňuje podstatné detaily, ktoré unikajú ostatným „duchovným" ...

Kurz zázraků 4 Schucman Helen 23 Aug 2013 | 02:19 pm

Klasické dielo duchovnej literatúry. Filozoficko-spirituálne úvahy, usporiadané do jednotlivých myšlienok, ktoré sú očíslované a zoradené tematicky. Sú písané tak, ako keby sa čitateľovi prihováral sá...

Len jedna jar Anton Baláž 20 Aug 2013 | 06:24 am

ríbeh troch začínajúcich umelcov sa začína na jar v roku 1968. Na rýchlo sa vyvíjajúce udalosti reagujú v odľahčenom happeningovom štýle. Dubčekovská revolúcia sa pre nich uprostred bratislavskej jari...

Záhada červených ruží Viera Mináriková - Lukáčková 20 Aug 2013 | 06:18 am

Ako väčšina prozaikov aj Viera Lukáčková čerpá najviac námetov z rodného kraja, pretože tie sa jej najväčšmi dotýkajú. Detstvo a mladosť prežila na Záhorí, blízko rieky Moravy. Časť jej rodiny chodila...

Related Keywords:

knihy, kniha, sirion, turistické mapy, tradičná čínska medicína, disney maluj vodou, vyznam vasica vasicek, sebaobrana pre zeny, jednoduche motivy

Recently parsed news:

Recent searches: