Sneed - sneed.ir - - اجتماع دانشجویان ایرانی - میکروبلاگ اسنید

Latest News:

Red_Rose: سلام ...{-71-} 26 Jul 2012 | 03:29 pm

Red_Rose: سلام ...

saeidsh2009: یه دختر خوب میاد واسه هم صحبتی با من 26 Jul 2012 | 03:14 pm

saeidsh2009: یه دختر خوب میاد واسه هم صحبتی با من

atreyas: مرا شکایتی نیست مردي خري ديد به گل در نشسته و صاحب خر از بيرون كشيدن آن درمانده. مساعدت را ( براي كمك كردن ) دست در دُم خر زده، قُوَت كرد( زو... 26 Jul 2012 | 03:04 pm

atreyas: مرا شکایتی نیست مردي خري ديد به گل در نشسته و صاحب خر از بيرون كشيدن آن درمانده. مساعدت را ( براي كمك كردن ) دست در دُم خر زده، قُوَت كرد( زور زد). دُم از جاي كنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست...

arash44: متاسف شدم وقتی ... مردی مـُـرد...!! هنگامی که زنش را ، در حال زنا دید...!! متاسف شدم وقتی ، زنی ، شوهرش را دوست نداشت ، اما بچه دار شد...!! م... 26 Jul 2012 | 02:54 pm

arash44: متاسف شدم وقتی ... مردی مـُـرد...!! هنگامی که زنش را ، در حال زنا دید...!! متاسف شدم وقتی ، زنی ، شوهرش را دوست نداشت ، اما بچه دار شد...!! متاسف شدم وقتی ، زنی ، شوهرش را دوست نداشت ، ولی به...

arash44: تمــام ِ پــرنـدگان ِ شــهر از راز ِ مــا خبــر دارنـد ! از روی ِ سیـم هــای ِ تلفن ، جُـم نمی خــورنـد ! گـوشـی را كـه بــرمـی داری سیـم هــ... 26 Jul 2012 | 02:53 pm

arash44: تمــام ِ پــرنـدگان ِ شــهر از راز ِ مــا خبــر دارنـد ! از روی ِ سیـم هــای ِ تلفن ، جُـم نمی خــورنـد ! گـوشـی را كـه بــرمـی داری سیـم هــا ، گــرم مـی شــونــد ! صــدای ِ تــو كه مـی پیــ...

arash44: گفتــــــــه باشــــــــــم !!! مــــــــــن درد می کشـــــــــــم... تــــــــــو امـــــــا چشمهایـــــــــت را ببنــــــــــد سخـــــت اسـ... 26 Jul 2012 | 02:52 pm

arash44: گفتــــــــه باشــــــــــم !!! مــــــــــن درد می کشـــــــــــم... تــــــــــو امـــــــا چشمهایـــــــــت را ببنــــــــــد سخـــــت اســـــــــت بدانــــــــم می بینـــــــــی و بی خیال...

mahdi2000: اوقات خوش ان بود که با دوست به سر شد باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود{-173-} 26 Jul 2012 | 02:44 pm

mahdi2000: اوقات خوش ان بود که با دوست به سر شد باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

mahdi2000: {-35-}{-35-}به سلامتی اونیکه تو دردناکترین لحظه ها ، سنگینیه سکوت رو تحمل کرد اما لب باز نکرد تا عشقش همونجوری که خوشه ، خوش بمون {-35-}{-3... 26 Jul 2012 | 02:43 pm

mahdi2000: به سلامتی اونیکه تو دردناکترین لحظه ها ، سنگینیه سکوت رو تحمل کرد اما لب باز نکرد تا عشقش همونجوری که خوشه ، خوش بمون

mahdi2000: به سلامتی بی سوادی که می گفت : “عشق چهار حرفه” و همه مسخرش کردن ! ولی برگشت گفت : رفیق رو عشقه{-202-} 26 Jul 2012 | 02:42 pm

mahdi2000: به سلامتی بی سوادی که می گفت : “عشق چهار حرفه” و همه مسخرش کردن ! ولی برگشت گفت : رفیق رو عشقه

alnesar: پس زمینه در css (آموزش ساده طراحی وب - مدرس خودم - امیدوارم مفید واقع بشه - منتظر نظراتتون هستم) 26 Jul 2012 | 02:06 pm

alnesar: پس زمینه در css (آموزش ساده طراحی وب - مدرس خودم - امیدوارم مفید واقع بشه - منتظر نظراتتون هستم) http://itport.ir/1391/05/css-background/

Related Keywords:

about:tabs, پشه, گلبم از دوریط, 7tv3, ترکه تو پارتب, درسکوت دادگاه سرنوشت عشق برما حکم سنگینی نوشت, کوک کن ساعت خویش اعتباری به خروس سحری, فری فیل کش, مژه پشه, هدر آرمین

Recently parsed news:

Recent searches: