Sopharma - sopharma.bg - Софарма АД

Latest News:

75 години Софарма 12 Aug 2009 | 05:17 am

Животът е хубав, когато сме здрави 75 години на традиция в модерното производство, европейски стандарти за качество на продукцията. повече

Софарма Инвеститори 12 Aug 2009 | 05:14 am

Ценните книжа на дружеството се търгуват на официален сегмент на „БФБ-София” АД. Акциите на „Софарма” АД са включени в: BG40, SOFIX и BGTR... повече

Софарма Акценти 12 Aug 2009 | 05:08 am

Новини Медиите за Софарма АД Ресурсна галерия Рекламни кампании повече

Социална Отговорност 12 Aug 2009 | 05:03 am

Отношението на съпричастност към проблемите на българското oбщество изразяваме чрез участие в редица социални инициативи от различен характер. повече

Софарма Производство 12 Aug 2009 | 05:01 am

Високотехнологичният процес по създаването и производството на лекарствени средства е лицензиран спрямо изискванията на Добрата Производствена Практика... повече

Софарма Продукти 12 Aug 2009 | 04:57 am

www.tabex.bg „Софарма” АД е един от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на висококачествени лекарствени... повече

Социална Отговорност 11 Aug 2009 | 10:03 pm

Отношението на съпричастност към проблемите на българското oбщество изразяваме чрез участие в редица социални инициативи от различен характер. повече

Софарма Продукти 11 Aug 2009 | 09:57 pm

www.tabex.bg „Софарма” АД е един от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на висококачествени лекарствени... повече

Related Keywords:

Sopharma, Софарма, sofarma, tribestan sopharma, padlock games, sopharma bulgaria, Румян Цонев Огнян Донев Колев, со фарма, sopharma silden

Recently parsed news:

Recent searches: