Most tính cách qua nhóm máu related news are at:

agu.edu.vn – An Giang University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y 12 Aug 2013 | 08:42 am

NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y (Mã: D620105) KHỐI THI: A, A1, B - Ngành Chăn nuôi-thú y tuyển nguyện vọng 2 với 50 chỉ tiêu. - Các khối tuyển là A, A1: 13 điểm và khối B là 14: 14 điểm. THỜI GIAN XÉT TUY...

Thông báo mời thầu bàn ghế và thiết bị thí nghiệm của Trường ĐHAG 12 Aug 2013 | 07:51 am

Trường Đại học An Giang tổ chức mời thầu cung cấp thiết bị thực hành thí nghiệm theo Luật đấu thầu 03 gói thầu sau: 1/. "Bàn ghế và dụng cụ thí nghiệm (gói thầu số 01)". 2/. "Thiết bị thí nghiệm kho...

More tính cách qua nhóm máu related news:

Recently parsed news:

Recent keywords:

Recent searches: