Most youku related news are at:

youku.com – 优酷-中国领先视频网站,提供视频播放,视频发布,视频搜索 - 优酷视频

More youku related news:

Youku | Wantyoutube.com (and MORE ) getvmaster.blogspot.com 28 Sep 2011 | 05:14 pm

Wantyoutube is an easy and free approach to help you download and extract video clips. Normal 0 0 2 Go to http://www.wantyoutube.com/ How to use: http://software.super-idol.com/wantyoutube/wanty...

I want to watch and download movies from tudou and youku getvmaster.blogspot.com 30 Aug 2011 | 05:26 pm

If you want to download Chinese Tudou or Youku video, you can use http://www.wantyoutube.com/ The useful tutorial: http://software.super-idol.com/wantyoutube/wantyoutube-en.htm Hope it helped. ^.^ (J...

Video available in Chinese wirelesscar.com 16 Dec 2011 | 03:34 am

Our telematics video is now available with chinese speaker text. Please follow the link: http://v.youku.com/v_show/id_XNDAwOTA0Nzg0.html

屌丝女士带你全程参观上海成人展(下集) mayiwa.com 19 Apr 2012 | 02:20 am

凭着她的一张快嘴,火了,喜欢她的风格。尤其是那句“我要用了它,一定会肛裂了” 有什么说什么,没有什么遮遮掩掩,言论是自由的。 http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyNDgyNjI4.html

有关防弹服,随便说说 defenseli.blog.163.com 15 Dec 2011 | 09:29 pm

在拍摄《防弹服的奥秘》一片的前前后后,对防弹产品有了一些了解,在此也要感谢江西长城防护装备实业有限公司给予了大力的协助。片子拍完之后我们把它传到了优酷网站上(地址在此:http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyNjQwMzU2.html),后来一忙活也就把这事给忘记了。很长时间以后再上优酷看到这个视频,后面多出了几条留言。有一条是:“他们实验是直接用纤维去挡,而不是像战斗...

汪峰的歌 vootao.com 15 May 2012 | 01:31 am

[MP3]在雨中[/MP3] [video=600,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk0OTk5MzU2/v.swf[/video]

Funny New Chicken Dance Video – A MUST See robertgeczi.com 21 May 2012 | 04:18 am

There is a website I go to here in China to watch various video clips, named Youku.  It’s at Youku.com.  It’s great because there is quite a lot of “foreign” video clips they have, both new and old, t...

我在UXday上的分享《关于交互设计的3个细节》 uxcafe.org 29 Mar 2012 | 07:49 pm

我在百度UXday第九期的聚会上分享的关于交互设计的视频。举例叙述了在交互设计工作中经常会遇到的,但又不那么容易被主要到的3个细节。分别是: 概念内化:以用户听得懂的语言来表达设计。 标准之惑:依照用户具体的使用情境和需求来决定是沿用标准还是创新。 为谁设计:要以用户的需求为中心,避免参杂设计师的主观喜好。 基本上都是我在博客上写过的东西。 具体请访问 http://v.youku.co...

Tạ Đình Phong trong video hoành tráng về Nokia Lumia binhminhmobile.com 19 May 2012 | 01:50 pm

Tạ Đình Phong trong video hoành tráng về Nokia Lumia Clip quảng cáo điện thoại Nokia chạy hệ điều hành Windows Phone với sự tham gia của tài tử Hong Kong đã thu hút 3 triệu lượt xem trên trang Youku ...

Recently parsed news:

Recent keywords:

Recent searches: