Thaihoa - thaihoa.edu.vn - RSS: Tin Tức

Latest News:

Thông báo thời khóa biểu có một số thay đổi 17 Aug 2013 | 04:08 pm

Do có một số thay đổi trong PCCM nên Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 19/08/2013 có một số thay đổi.

Thông báo đã có thời khóa biểu năm học 2013 - 2014 17 Aug 2013 | 09:08 am

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 19/8/2013 năm học 2013 - 2014

Thông báo thông tin sau lễ kỷ niệm 50 năm thanh lập trường 14 Dec 2012 | 01:12 pm

Thông báo cho Quý vị đại biểu, các anh, các chị về việc xem các video Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY ĐINH NGỌC QUÝ - NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG 22 Nov 2012 | 09:11 pm

Bài phát biểu của thầy Đinh Ngọc Quý - Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

THÔNG BÁO 21 Nov 2012 | 07:11 pm

Thông báo thông tin sau lễ kỷ niệm 50 năm thanh lập trường

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ XUÂN ĐẠI ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 21 Nov 2012 | 06:11 pm

Bài phát biểu của đồng chí Lê Xuân Đại ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Thái Hòa (Tiền thân là trường cấp 3 Nghĩa Đàn)

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 21 Nov 2012 | 06:11 pm

Diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Thái Hòa (Tiền thần là Cấp 3 Nghĩa Đàn)

LỜI CẢM ƠN 21 Nov 2012 | 06:11 pm

Lời cảm ơn về tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành trường THPT Thái Hòa (Tiền thân là trường Cấp 3 Nghĩa Đàn)

quà tặng của tập thể lớp 12E khoá 1978 - 1981 15 Nov 2012 | 03:11 pm

Ngày 15/11/2012 Đại diện tập thể lớp 12E khoá 1978 - 1981 đã tặng món quà cho nhà trường nhân dịp kỷ niệm trường.

Recently parsed news:

Recent searches: