Thietkexaydung - thietkexaydung.co

General Information:

Latest News:

Dịch vụ khai báo thuế và Bảo hiểm 20 Sep 2010 | 12:36 pm

- Khai thuế qua mạng internet - Dịch vụ thiết lập hồ sơ thuế ban đầu - Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng - Dịch vụ lập báo cáo tài chính. - Dịch vụ đăng ký BHXH và BHYT công ty

Dịch vụ thành lập công ty 20 Sep 2010 | 12:36 pm

 - Thành lập công ty Cổ Phần. - Thành lập công ty TNHH 1 Thành Viên - Thành lập công ty TNHH - Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân - Thành lập Chi nhánh công ty. - Thành lập văn phòng đại diên. - Thà...

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp 20 Sep 2010 | 12:33 pm

- Dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh - Dịch vụ thay đổi tên công ty - Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty - Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty - Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề - Dịch vu thay đổi ...

Dịch vụ quảng bá công ty 20 Sep 2010 | 12:33 pm

- Dịch vụ đăng ký tên miền. - Dịch vụ mua/ bán tên miền. - Dịch vụ quảng cáo trên INTERNET. - Dịch vụ thiết kế logo. - Dịch vu thiết kế website.

Thành lập công ty có vốn nước ngoài 20 Sep 2010 | 12:30 pm

- Thành lập có vốn 100% nước ngoài. - Thành lập Công ty Liên Doanh. - Thành lập văn phòng đại diện công ty - Thành lập chi nhánh công ty - Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

Mua Bán Doanh Nghiệp 19 Sep 2010 | 12:15 am

- Tư vấn đánh giá lựa chọn doanh nghiệp . - Dịch vụ mua/ bán công ty. - Nhận ký gửi công ty cần mua/ bán. - Dịch vụ thanh lý tài sản công ty. - Dịch vụ môi giới bất động sản công ty.

Recently parsed news:

Recent searches: