Thuexemientrung - thuexemientrung.net - Thuê Xe Đà Nẵng Giá Rẻ

Latest News:

Hyundai Universe 9 Feb 2012 | 10:29 pm

Chỗ ngồi : 45 chỗ Giá:  2.700.000đ / 12 giờ Vượt Km: 15.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

HyunDai Hi-Class 9 Feb 2012 | 10:23 pm

Chỗ ngồi : 45 chỗ Giá:  2.400.000đ / 12 giờ Vượt Km: 15.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Aero Space 9 Feb 2012 | 10:09 pm

Chỗ ngồi : 45 chỗ Giá:  2.200.000đ / 12 giờ Vượt Km: 15.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 200Km /ngày Người Lái: Có

Aero Town 9 Feb 2012 | 10:06 pm

Chỗ ngồi : 35 chỗ Giá:  2.000.000đ / 12 giờ Vượt Km: 10.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Samco 35 9 Feb 2012 | 10:00 pm

Chỗ ngồi : 35 chỗ Giá:  1.900.000đ / 12 giờ Vượt Km: 10.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Thaco KingLong 35 9 Feb 2012 | 09:55 pm

Chỗ ngồi : 35 chỗ Giá:  1.900.000đ / 12 giờ Vượt Km: 10.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Thaco KingLong 9 Feb 2012 | 09:45 pm

Chỗ ngồi : 30 chỗ Giá:  1.500.000đ / 12 giờ Vượt Km: 10.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Samco 30 9 Feb 2012 | 06:31 pm

Chỗ ngồi : 30 chỗ Giá:  1.500.000đ / 12 giờ Vượt Km: 10.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Hyundai County 9 Feb 2012 | 06:23 pm

Chỗ ngồi : 30 chỗ Giá:  1.600.000đ / 12 giờ Vượt Km: 6.000đ / 1Km Giới Hạn Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Hyundai Veloster 12 Dec 2011 | 06:27 pm

Chỗ ngồi : 4 chỗ Giá:  1.900.000đ / 10 giờ Vượt Km: 8.000đ / 1Km Gioi han Km: 100Km /ngày Người Lái: Có

Recently parsed news:

Recent searches: