Tourlib - tourlib.net - Все о туризме - туристическая библиотека

Latest News:

Геологічні пам’ятки як перспективні об’єкти розвитку туризму Закарпаття 27 Aug 2013 | 03:36 pm

За останні десятиліття туризм України набув значних розмахів у розвитку, що виокремлює його як важливу галузь, яка здатна суттєво поповнити бюджет країни. Стикування західних кордонів України з ЄС дає...

Оценка состояния и перспективы развития индустрии туризма в Украине 27 Aug 2013 | 12:30 am

По мнению аналитиков Всемирного экономического форума (WEF) туризм является одной из важнейших отраслей мировой экономики, который имеет первостепенное значение для стран, стоящих на самом разном уров...

Достопримечательности Марокко 26 Aug 2013 | 08:33 pm

На северо-западе африканского континента расположилась страна под названием Марокко. Берега этого государства омывают Средиземное море и Атлантический океан. От европейского континента Марокко отделяе...

Аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного бізнесу на Закарпатті 26 Aug 2013 | 05:09 pm

Перехід до ринкових відносин викликав глибокі перетворення в сфері туризму. В результаті скасована централізована система управління туризмом, державна фінансова підтримка розвитку регіональних турист...

Возможности использования агроресурсов Саратовской области для развития туризма 26 Aug 2013 | 12:52 pm

Являясь одним из популярных видов отдыха среди горожан, аграрный туризм в развитых странах обеспечивает дополнительную занятость сельского населения и дает возможности сбыта сельскохозяйственной проду...

Виды и структура основных каналов сбыта и стимулирования продаж в гостинице 25 Aug 2013 | 07:25 pm

Гостиница, как и любое другое коммерческое предприятие – это объект хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли. Прибыль, в самом общем смысле, есть разница между доходами и расходам...

Сучасний стан та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Кримському регіоні 25 Aug 2013 | 02:36 pm

Сучасний стан сільських регіонів Кримського півострова є складним. Сільська місцевість має достатньо складну соціально-економічну ситуацію. Враховуючи навантаження негативних факторів аграрного сектор...

Ціннісний зміст сучасного туризму 24 Aug 2013 | 11:10 pm

Туризм – динамічне утворення, що формується та видозмінюється відносно ціннісно-орієнтаційних потреб як суспільства загалом так і окремої особистості в цілому. Виникнення нових цінностей і визнання їх...

Передумови формування транскордонних туристичних агломерацій на прикладі Львівської області 24 Aug 2013 | 02:06 pm

Прикордонні території Львівської області є частиною транскордонного регіону Україна – Польща. До нього належать адміністративно-територіальні одиниці: з українського боку – Волинська та Львівська обла...

Перспективні напрями активізації розвитку туризму в Закарпатській області 23 Aug 2013 | 07:17 pm

Головною метою розвитку туризму прикордонного регіону є забезпечення його збалансованості між екологічною, економічною та соціальною складовими. Тому серед пріоритетів повинні бути насамперед екологіч...

Recently parsed news:

Recent searches: