Tubbergen - tubbergen.nl - Gemeente Tubbergen: Het laatste nieuws

Latest News:

Start uitvoeringswerkzaamheden Tubbergen Bruist 23 Aug 2013 | 01:01 pm

Tijdens de sanering  wordt de aanwezige bodemverontreiniging verwijderd. Na de sanering, die ongeveer één week in beslag neemt, zal er begonnen worden met de herinrichting van fase A waarbij het besta...

DigiD voor gebruikers in het buitenland beperkt beschikbaar 19 Aug 2013 | 01:28 pm

Vanwege DDoS-aanvallen op de website van DigiD afgelopen vrijdag 16 augustus is DigiD voor gebruikers vanuit het buitenland beperkt beschikbaar. In het geval dat u niet kunt inloggen met uw DigiD advi...

Valse facturen gemeentegids in omloop 16 Aug 2013 | 11:39 am

Bij de gemeente Tubbergen zijn wederom meldingen binnengekomen van verenigingen/instellingen die een factuur of betalingsherinnering hebben ontvangen voor vermelding in de gemeentegids. Betaal deze ni...

Provincie stelt nieuwe subsidieregeling open 18 Jul 2013 | 04:31 pm

Sociaal beleid is geen kerntaak van de provincie. Wel is in het coalitieakkoord 2011-2015 de samenleving uitgenodigd aan de slag te gaan met het vasthouden en ontwikkelen van de ‘kracht van Overijssel...

Oplossing voor trapveldje Havezatestraat 18 Jul 2013 | 11:43 am

Samen zoeken naar duurzame oplossing De gemeente en de dorpsraad hebben samen met wijkbewoners gezocht naar een oplossing. Op verschillende momenten is gesproken over een oplossing met deze betrokken ...

"Toer de boer” door Dinkelland, Tubbergen en Losser - Drie Boerenfietstochten in Noordoost-Twente 10 Jul 2013 | 02:30 pm

Met de fietstocht willen de organiserende partijen de agrarische sector promoten. “De sector kent zoveel variatie”, vertelt Tine Welman, voorzitter van LTO Noord-afdeling Losser. “Het is een leuke dag...

Militaire oefening in gemeente Tubbergen van 2 tot en met 4 juli 28 Jun 2013 | 11:29 am

De oefening zal zich afspelen in de regio Twente tussen de Duitse grens en de lijn Mander-Almelo-Goor-Haaksbergen. Het betreft een oefening van de Schoolbataljon Luchtmobiele Brigade waaraan 240 milit...

Omgevingsloket online uit de lucht op zondag 30 juni 25 Jun 2013 | 04:39 pm

Op zondag 30 juni 2013 kunt u www.omgevingsloket.nl de hele dag niet gebruiken.De nieuwe versie (versie 2.9) van het omgevingsloket wordt dan geplaatst. Het omgevingsloket is vanaf maandagochtend 1 ju...

Waarschuwing: valse telefoontjes 21 Jun 2013 | 02:05 pm

Vrijdag 21 juni werd er een melding gedaan door een inwoonster van de gemeente Tubbergen over een...

Uitnodiging Inloopbijeenkomst Tubbergen Bruist 19 Jun 2013 | 02:10 pm

Het programma Tubbergen Bruist wil het centrum van Tubbergen levendiger maken met een authentieke...

Recently parsed news:

Recent searches: