Ufpp - ufpp.kiev.ua - Про Український Фонд Підтримки Підприємництва

Latest News:

Теорія інвестицій 4 Apr 2012 | 02:39 am

Економічний прогрес національних економік, об’єктивно зумовлений циклічністю відтворювальних процесів, консолідується навколо інвестиційної діяльності, котру на сучасному етапі розглядають в обов’язко...

Міжнародна інвестиційна діяльність 4 Apr 2012 | 02:38 am

Відтак міжнародна інвестиційна діяльність займає особливе місце і в структурі зовнішньоекономічних пріоритетів України. Потребу України в іноземних інвестиціях, крім усього іншого, зумовлено трьома в...

Зростання ролі інвестиційної діяльності 4 Apr 2012 | 02:38 am

Зростання ролі інвестиційної діяльності в розвитку світової економіки, інвестиційний характер економічних циклів національного та наднаціонального рівнів, наявність досить стійких тенденцій, що яскрав...

Поняття й економічна природа інвестицій та інвестиційної діяльності 4 Apr 2012 | 02:37 am

• Категорії інвестицій і інвестиційної діяльності. Проблема економічного зростання тісно пов’язана з наявністю ресурсів для розвитку економіки, удосконалення її структури. Найважливішим джерелом еконо...

Національний інвестиційний потенціал 4 Apr 2012 | 02:37 am

Джерелом внутрішніх інвестицій є фонд нагромадження, або та заощаджувана частина національного доходу, що спрямовується на розвиток факторів виробництва, а також фонд заміщення, який компенсує знос за...

Ділення інвестицій за об’єктами 4 Apr 2012 | 02:37 am

За об’єктами прикладання інвестиції поділяються на: - реальні – кошти, вкладені в матеріальні (будівлі, споруди, обладнання) та нематеріальні активи (патенти, ліцензії, «ноу-хау», документація науков...

За ступенем та причинами ризику інвестиції діляться: 4 Apr 2012 | 02:36 am

- безризикові, наприклад короткострокові інвестиції у країни зі стабільною економічною ситуацією; - ризикові, зумовлені різними чинниками. Ці ризики, у свою чергу, поділяються на: форс-мажорні обстав...

Аналіз еволюції інвестиційної теорії 4 Apr 2012 | 02:36 am

- Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності. У суспільстві, побудованому на ринкових засадах, інвестиційна діяльність є вільною і регулюється загальним економічним процесом. Проте існує кілька обста...

Інвестиційна політика держави 4 Apr 2012 | 02:35 am

Міжнародна інвестиційна діяльність держав здійснюється у двох напрямах: вивезення капіталів і залучення іноземних інвестицій у країну. Вивезення капіталів зумовлюється дією низки чинників: - надлишк...

Інвестиційна політика епохи меркантилізму 4 Apr 2012 | 02:35 am

Теорія і політика меркантилізму формується одночасно зі світовим ринком, що його започаткували великі географічні відкриття XV-XVI ст. Після відкриття Америки та морського шляху навколо Африки зросли ...

Recently parsed news:

Recent searches: