Ungaornar - ungaornar.se - Unga Örnar

Latest News:

Vinter 23 Aug 2012 | 07:10 pm

Vintern är alltid fylld av äventyr för barn och unga. Flera av våra avdelningar har vinterläger och sportlovsläger, samtidigt som andra fortsätter sin verksamhet med pyssel, ju-jutsu eller läxläsning...

Stadgar, Barnpolitiskt manifest och Verksamhetsplan 2011-2013 11 Nov 2010 | 02:30 am

Här kan du ladda hem Unga Örnars nya Stadgar, det Barnpolitiska manifestet samt Verksamhetsplan 2011-2013. Samtliga dokument fastslogs på kongressen i Göteborg i juni 2010. Stadgar för Unga Örnar U...

Månadens örn november 10 Nov 2010 | 06:14 am

Hej Robin Andersson, månadens Örn! Du är 22 år och bor i Gävle? Ja, jag har precis flyttat till en etta när centrala Gävle. Vad jobbar du med? Jag studerar för närvarande till fritidspedagog och a...

Hej då Sara! Hej Amir! 22 Sep 2010 | 10:28 pm

Efter 5 fantastiska år har Unga Örnars förbundssekreterare Sara Heelge Vikmång bestämt sig för att gå vidare till nya utmaningar. Med Sara i förbundsledningen har organisationen lyckats möta tuffa utm...

Hej då Sara! Hej Amir! 22 Sep 2010 | 10:19 pm

Efter 5 fantastiska år har Unga Örnars förbundssekreterare Sara Heelge Vikmång bestämt sig för att gå vidare till nya utmaningar. Med Sara i förbundsledningen har organisationen lyckats möta tuffa utm...

En lyckad lägervecka med kongress är över 5 Jul 2010 | 05:37 am

Unga Örnars kongress 2010 i Göteborg är avslutad. De över 100 ombuden,  barn och ungdomar från hela landet, har fattat en rad viktiga beslut som ska vägleda organisationen de kommande tre åren. En ung...

Omvald ordförande och nyvald styrelse 4 Jul 2010 | 11:25 pm

Fredrik Lundh Sammeli omvaldes på lördagen till förbundsordförande i Unga Örnar av en enhällig kongress. -Det här är ett  av de absolut finaste uppdrag man kan få. Tack för förtroendet att få vara Ung...

Barnpolitiska beslut i korthet 4 Jul 2010 | 11:24 pm

Unga Örnar ska verka för att FNs barnkonvention blir svensk lag. Politiker och tjänstemän som beslutar i frågor som påverkar barn och ungdomar  ska utbildas i barnkonventionen. All personal som jobb...

Hjärtefrågor för unga 4 Jul 2010 | 11:23 pm

Kollektivtrafik och utemiljön är hjärtefrågor som engagerar och berör barn och unga. Det märktes under lördagens debatt på Unga Örnars kongress. Kongressen ställde sig bakom kravet på att kollektivtra...

Nytt och skarpare Barnmanifest 3 Jul 2010 | 07:56 pm

Unga Örnars kongressombud fick igenom starkare skrivningar på en rad punkter i det Barnmanifest som behandlades på fredageftermiddagen. Barnmanifestet är Unga Örnars barnpolitiska program, och kongres...

Recently parsed news:

Recent searches: