Universitetsavisa - universitetsavisa.no - Universitetsavisa

Latest News:

Vil få bukt med dritingskulturen 27 Aug 2013 | 03:00 pm

Fire av ti studenter har et drikkemønster forbundet med høy risiko for helseskader - og jentene er verst. Nå har SiT ansatt Mari Greta Bårdsen for å jobbe med rusforebygging og spre budskapet om «lykk...

Professoren som ble student igjen 27 Aug 2013 | 09:00 am

Etter 25 år som professor har Arnulf Kolstad blitt student igjen. UA var flue på veggen da han for første gang møtte sine nye forelesere og medstudenter.

Farvel til kritt? 26 Aug 2013 | 06:14 pm

Debatten rundt digitalisering i seg selv er lite produktiv, så lenge den ikke kobles opp mot hvordan man ønsker å arbeide, og hva man ønsker å oppnå med det.

Drøfter plass, penger, campus og kvalitet 26 Aug 2013 | 03:10 pm

Midlertidige plassbehov, campusløsning og kvalitet på undervisning. NTNUs nye styre sparker i gang høsten med todagers samling på Ørlandet denne uka.

Bibliotekene åpner for forhåndsstemming 26 Aug 2013 | 02:18 pm

Alle som vil gjøre unna sin borgerplikt og avlegge stemme til Stortings – og Sametingsvalget 2013 kan gjøre det ved NTNU.

Medvirkning under sterkt tidspress 26 Aug 2013 | 09:00 am

Regjeringens hastverk med å utrede campusløsning for NTNU presser også tidsfristen for medvirkning. Nå trekkes linjene for mange tiår inn i fremtiden, men de som har innspill bør komme med dem innen o...

Torturisten som sannhetssøker 23 Aug 2013 | 03:01 pm

Hvordan ser terroren ut, hva gjør den med oss – og hva gjør antiterroren med oss, annet enn å gjøre oss reddere, og mer medgjørlige overfor autoritære makthavere? Konferansen Norlit tar i år for seg f...

Hva er det med Kolstad? 23 Aug 2013 | 09:00 am

Den stridbare, nypensjonerte professor Arnulf Kolstad nektes enhver form for akademisk tilknytning til NTNU, og har søkt om opptak som student for å beholde en NTNU-epost. Hva er det ved fyren som gjø...

NTNUs seniorpraksis fører til tap av anseelse for NTNU 23 Aug 2013 | 01:45 am

Før sommeren startet en diskusjon om NTNUs seniorpolitikk med utgangspunkt i to tilfeller – Arnulf Kolstad og Thorleif Antonsen – der pensjonerte professorer var fratatt sitt digitale akademiske medbo...

Vil ikke snu i Kolstad-saken 22 Aug 2013 | 05:09 pm

Arnulf Kolstad får ikke saken sin opp til ny behandling. Psykologisk institutt og SVT fastholder sin beslutning om å nekte Kolstad emeritus-status.

Recently parsed news:

Recent searches: