Watpahsunan - watpahsunan.org

General Information:

Latest News:

คุรุภาวนา : โครงการพัฒนาครูวิถีพุทธ 19 May 2013 | 03:36 pm

ขอเชิญครู-อาจารย์และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม/ปฏิบัติธรรม "การศึกษาแนวพุทธ" คุรุภาวนา : โครงการพัฒนาครูวิถีพุทธ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทัศนคติ สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และจริยธรรม แก่บุคลากรด้านการ...

กำหนดการบรรพชา - อุปสมบท พระภิกษุ / สามเณร วัดสุนันทวนาราม ประจำปี 2556 18 Jan 2013 | 10:06 pm

กำหนดการบรรพชา - อุปสมบท พระภิกษุ / สามเณร วัดสุนันทวนาราม ประจำปี 2556 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วัดสุนันทวนาราม เลขที่ 110 บ้านท่าเตียน ตำบล ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี 71150 โทร. 087-045-7...

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่และทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 3 Jan 2013 | 09:38 pm

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2556 คณะศิษย์วัดสุนัน...

โครงการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติ 6 Nov 2012 | 09:43 pm

คู่มือรักษาสุขภาพใจดี ข้อปฏิบัติ 5 ข้อ สำหรับมนุษย์ทุกคน ที่นี่ เดี๋ยวนี้ 1. ลมหายใจเป็นกัลยาณมิตร หยุดคิด ดูลมหายใจ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย จนมีความรู้สึกตัวชัดเจน...

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์แม่นำ้น้อย 27 Oct 2012 | 10:05 am

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ที่พักสงฆ์แม่นำ้น้อย เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่พักสงฆ์ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ และใช้เป็นที่พักและปฏิบัติธรรมสำหรับภิกษุ - สามเณร และผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธร...

วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี 27 Oct 2012 | 09:48 am

ในโอกาสวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของคนไทยทั้งประเทศ คณะศิษยานุศิษย์วัดสุนันทวนาราม มีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน  2555  ณ โครงการสถาบันอานา...

งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ที่พระธาตุพนม 16 Oct 2012 | 09:50 pm

เนื่อง ด้วยพรรษานี้ ถือเป็นพรรษาแห่งปีพุทธชยันตีที่พระธรรมคำสอนของพระองค์ได้รับการสืบสานมา ครบ ๒๖๐๐ ปี จึงควรที่เราจะได้ร่วมกันชุมนุมใหญ่ ปฎิบัติบูชา ที่พระธาตุพนม ก่อนออกพรรษา สักครั้ง ซึ่งวัดพระธาตุ...

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์วัดสุนันทวนาราม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต และร่วมทำบุญ 5 Oct 2012 | 02:35 pm

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์วัดสุนันทวนาราม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต และร่วมทำบุญในโอกาสอันเป็นมงคลที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมาถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระอาจารย์มิ...

โครงการพิเศษกิจกรรมปฏิบัติภาวนาแบบเนสัชชิก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 1 May 2012 | 02:18 am

โครงการพิเศษกิจกรรมปฏิบัติภาวนาแบบเนสัชชิก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานมุทิตาจิตพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ( 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง) ตั้งแต่เวลา 12...

ประชาสัมพันธ์ค่ายอาสาบุกเบิกเส้นทางธรรมป่าพุไม้แดง 27 Apr 2012 | 04:24 am

อาสาสร้างทางเดินจงกรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สถาบันอานาปานสติพุไม้แดง ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2555 มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มีกำหนดการดังนี้ ...

Recently parsed news:

Recent searches: