Xemtuvi - xemtuvi.us

General Information:

Latest News:

Tuổi Tý xem tu vi tron doi nam 2012 – 2013 13 Mar 2012 | 02:58 pm

1.a) Giáp Tý 29 tuổi ( sinh từ 2/2/1984 đến 20/1/1985) Hải Trung Kim ( vàng dưới Biển ). xem tu vi tron doi nam 2012 – 2013 Nam Mạng : Hạn Thổ Tú hành thổ hợp mạng kim : Tâm trí bất an, đi tới đâu cũ...

Tuổi SỬU xem tu vi tron doi nam 2012 – 2013 13 Mar 2012 | 02:53 pm

2.a) Ất Sửu 28 tuổi ( sinh từ 21/1/1985 đến 8/2/1986 ) Hải Trung Kim ( Vàng dưới đáy Biển ). xem tu vi tron doi nam 2012 – 2013 Nam Mạng : Hạn La Hầu thuộc Mộc- ảnh hưởng nhẹ đối với Kim Mạng. La ...

Tuổi DẦN xem tu vi tron doi nam 2012 – 2013 13 Mar 2012 | 02:51 pm

3.a) Giáp Dần 39 tuổi (sinh từ 23/1/1974 đến 10/2/1975 ) Đại Khê Thủy ( Nước Suối lớn ). xem tu vi tron doi nam 2012 – 2013 Nam Mạng : Hạn Thủy Diệu thuộc Thủy cùng hành với Thủy Mệnh ( tốt xấu cùng ...

Recently parsed news:

Recent searches: