Av - kemalsener.av.tr - Avukat Kemal ŞENER

Latest News:

Marka Hakkına Tecavüz Ve Haksız Rekabet İddiası 23 Aug 2013 | 04:57 pm

Taraflar arasında görülen davada ( İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi )nce verilen 27.4.2004 tarih ve 2002/822-2004/241 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından i...

Müzik Eserinin İzinsiz Yayını 23 Aug 2013 | 04:55 pm

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02.10.2003 tarih ve 2002/162-2003/509 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından iste...

Müzik Eserlerinin İzinsiz Kullanımı 23 Aug 2013 | 04:52 pm

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.07.2002 tarih ve 2001/491-2002/561 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenm...

Müzik Eseri 23 Aug 2013 | 04:50 pm

Dosya gönderilirken HUMK.nun 193. maddesindeki şartlar yerine getirilmemiştir. Bir başka ifadeyle gönderme kararı usulüne uygun olarak tebliğe çıkartılıp, kesinleştirilip, tarafların müracaatı beklenm...

Tam Ruhsat Muzik Eserleri Üzerindeki Haklar 23 Aug 2013 | 04:48 pm

Taraflar arasındaki davanın Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 29.9.1998 tarih ve 1998/88 – 1998/856 sayılı kararın Yargıtaycaincelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz ...

Tecavüzün Önlenmesi Ve Tazminat Talebi 23 Aug 2013 | 04:46 pm

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31.03.2004 tarih ve 2003/53 – 2004/33 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından iste...

Eserleri Hak Sahiplerinin Bilgisi Dışında Çoğaltıp Yayma 23 Aug 2013 | 04:44 pm

Bandrolsüz süreli yayınları çoğaltmak ve yaymak suçundan sanıklar Mehmet, Eylem ve Özlem’in TCY’nın 64/1. maddesi aracılığı ile 5101 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Yasanın 81. maddesinin 9. fıkra...

Futbol Maçının Görüntülerini İzinsiz Yayınlama 23 Aug 2013 | 04:41 pm

Taraflar arasındaki davanın İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 08.12.1998 tarih ve 1996/1218 -1998/2150 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ...

Futbol Maçının Görüntüleri Mali Haklar 23 Aug 2013 | 04:38 pm

Taraflar arasındaki davanın İstanbul 8.Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 17.11.1998 tarih ve 1997/306-1998/1750 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve ...

Norveç Tanıma Tenfiz 23 Aug 2013 | 04:36 pm

Norveç’te yaşayan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin davayı ister yurtdışında, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Norveç Mahkemesi’nde açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vata...

Related Keywords:

avukat, istanbul barosu, boşanma avukatı, facebook hesabı hackleme, ist barosu, avukatın kendini satması, kira kontratı örneği 2011, amerika konsolusluk bosanma vekaleti, rusya da avukat

Recently parsed news:

Recent searches: