Avdb - avdb.gov.tr

Latest News:

07 Kasım 2013 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. 26 Aug 2013 | 06:40 pm

Başkanlığımızca Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 07 Kasım 2013 tarihinde ...

5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19 Aug 2013 | 12:08 pm

17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde; 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ...

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2014 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı. 19 Aug 2013 | 11:44 am

17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 62 Seri No.lo Emlak Vergisi Kanunu ...

e-Fatura Uygulamasında Başkanlığımızca İzin Verilen Özel Entegratör Firma Sayısı 10’a Ulaşmıştır. 7 Aug 2013 | 02:46 pm

Özel entegratör olmak üzere Başkanlığımıza başvuru yapan...

Elektronik Fatura Uygulamasına "Elektronik Başvuru" Sistemi Açılmıştır. 6 Aug 2013 | 06:18 pm

Elektronik Fatura Uygulamasına ...

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Karar Resmi Gazete ’de Yayımlandı. 6 Aug 2013 | 12:39 pm

6.8.2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgi...

2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 5 Aug 2013 | 07:07 pm

5.8.2013 tarih ve 90 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14.8.2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken ...

Elektronik Arşiv Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 5 Aug 2013 | 12:25 pm

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nda; Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenen fatura belgesinin ikinci nüshasının elektronik ...

Yurtdışı Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Bildirim ve Beyan Süresi 31.10.2013 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 31 Jul 2013 | 10:59 am

31.7.2013 tarih ve 28724 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin...

Recently parsed news:

Recent searches: