Biota - biota.ir - گرگ کوچک

Latest News:

علف کش شیطانی مورچه ها 18 Jun 2012 | 01:06 pm

جنگل های پرباران استوایی فقط  6 درصد سطح زمین را اشغال کرده اند، اما گمان می رود که این جنگل ها بیش از نیمی از گونه های موجودات زنده ی زمین را در خود جای داده باشند. یک مورد روشن آن، گیاهان آوندی شامل...

دنیای گربه ای 10 May 2012 | 03:56 am

عکس ها از : مرضیه ناظری

مرجان ها و مسیح در اعماق 24 Apr 2012 | 12:33 am

فقط سه نقطه در جهان وجود دارد که می توان مجسمه ای از مسیح را با این شکل و شمایل ویژه یافت: با دست هایی افراشته و صورتی رو به آسمان؛ مسیح در حال نیایش. در اعماق آب های دریای مدیترانه در شهر سان فروتوز...

گزارش تصویری از دریاچه بزنگان 16 Apr 2012 | 09:51 pm

درياچه بزنگان تنها ابگیر طبیعی خراسان است و 55 هکتار وسعت دارد. آب اين درياچه از بارندگي هاي سالانه و چشمه هاي كوچك حاشیه و کف دریاچه تامين مي شود. طعم آب نیز کمی تلخ و شورمزه است. این دریاچه و محیط پ...

کاش تصمیم گیران ما سرخ پوست بودند 24 Oct 2011 | 01:01 am

اصولا ما آدم ها همه چیز را در فرم مکعبی و ساده و منظم اش دوست داریم؛ هزار هکتار  عرصه ی کشاورزی کشت شده با یک محصول از این سر دشت تا آن سر دشت را ترجیح میدهیم به یک هکتار جنگل تو در تو با گونه گونی زی...

Recently parsed news:

Recent searches: