Blogfa - loveuuuuuu.blogfa.com - گل و تگرگ

Latest News:

بوسه عشق... 24 Jun 2009 | 09:36 am

 بوی نوبهار آید، از نسیم آغوشت **** عطر غنچه می ریزد، از لبان خاموشت تا از آن لب نوشین، آب زندگی خوردم **** عمر جاودان دارم، در بهشت آغوشت گر دل خزان دیده، چون شکوفه خندان شد **** صبح نوبهاری را، دی...

فقط ثانیه ای... 10 Apr 2009 | 03:52 am

اگر عشق تو گناه هم باشد باز هم عاشقت می مانم... باز هم دوستت دارم الهه ی آرزوهای محال... تو باید بمانی حتی اگر در فکر رفتنی... تو باید بمانی تا آدمها بفهمن که وجود تو الکی نیست! و این تویی که خون در ...

درخت گیلاس... 11 Mar 2009 | 06:52 am

داری میری گوش کن! چرا حالا؟ چرا همان روزهایی که درخت گیلاس عشقمان اولین شکوفه را زد نرفتی؟ چرا به اولین گیلاس کال نگفتی که دوستش نداری؟ گناه من بود یا تو؟ می دانم گناه من بود... من درخت را کاشتم...

من و تو... 23 Feb 2009 | 08:48 am

ما چون دو دریچه روبروی هم آگاه ز هر بگو مگوی هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روز قرار روز آینده عمر آیینهُ بهشت،اما آه بیش از شب و روز دی کوتاه اکنون دل من شکسته و خسته است زیرا یکی از دریچه ها...

عشق من عاشقتم 13 Feb 2009 | 06:16 am

از نگاه همیشه منتظرم از چشمان بارانیم ازبوسه های نشکفته ام بنو یسم برایت از ترسم ترس از بی تو ماندن وبی تو رفتن بی تو گفتن وبی تو خواندن بنویسم برایت از نغمه های شبانه غم در گنج عزلت تنهایی ام بنوی...

فراموشم نكن 30 Jan 2009 | 09:53 am

فراموشم نكن اسمت را براي هميشه در قلبم ننوشته بودم و عشقت را براي هميشه در دلم جاي نداده بودم ولي حالا که اين کارا کرده ام براي هميشه دوستت خواهم داشت وهيچگاه و در هيچ مکاني از کاغذ و برگه قلبم حذف ن...

تقدیم به....... 10 Jan 2009 | 03:50 am

تو نبودي و من با عشق نا آشنا بودم... تو نبودي و در نهان جانه دلم جايت خالي بود....... تو نبودي و باز به تو وفادار بودم........ تو نبودي و جز تو هيچ كس را به حريم قلبم راه ندادم...... و تو آمدي.از ...

من سحرمو میخوام......... 4 Jan 2009 | 01:18 am

نمیخواستم بذارم ولی.......... از دست این حافظ..............

عجب دنیایی.... 30 Dec 2008 | 03:15 am

منتظرم... 29 Dec 2008 | 02:44 am

منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم منتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم سر رو شونه هایت بگذارم....از عشق تو.....از داشتن تو...اشک شوق ریزم منتظر ...

Recently parsed news:

Recent searches: