Blogfa - qeyameno.blogfa.com - قیام نو

Latest News:

به بهانه 26 مرداد، سالروز ورود آزادگان به کشور؛ 16 Aug 2013 | 04:43 am

روایت یک وجب و چهار انگشتی از اسارت خواننده با مطالعه «یک وجب و چهار انگشت»، دوران اسارت را ـ از آغاز تا انجام ـ به صورت لحظه به لحظه درک کرده و گویی خود در آن فضا نفس می کشد. نگارش کتاب ساده و دلنشی...

کاش رسانه ها هم مثل کریمیان از کما خارج شوند 5 Aug 2013 | 05:08 am

رسانه در انحصار «رسانه‌دارها»، «بی‌رسانه‌ها» در غربت دیروز هر چند روز تحلیف رییس جمهور محترم بود اما بسیاری از رسانه های کشوری و محلی در میان تیترهای نخست خود، بخش مهمی را به اخبار لحظه به لحظه از وض...

گزارش تصویری: خوش سلیقگی مدیران شهری و اداری خشکبیجار 21 Jul 2013 | 10:57 am

برای کاری، از مسیری گذشتم و اولین بار به بخش خشکبیجار رشت رفتم. نمادهای شهری در این منطقه که برعکس برخی نقاط دیگر نسبتاً مبتکرانه و بومی انتخاب شده بودند اولین چیزی بود که توجهم را جلب کرد، و این بهان...

چند روایت تصویری از خشکبیجار در رشت 21 Jul 2013 | 10:57 am

برای کاری، از مسیری گذشتم و اولین بار به بخش خشکبیجار رشت رفتم. نمادهای شهری در این منطقه که برعکس برخی نقاط دیگر نسبتاً مبتکرانه و بومی انتخاب شده بودند اولین چیزی بود که توجهم را جلب کرد، و این بهان...

گفتاری برای شکست خوردگان ظاهری انتخابات 18 Jun 2013 | 05:00 am

حامی جلیلی، قالیباف یا ولایتی بودیم؟ این را ببینیم: یکی از برکات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای ما این بود که متوجه نقاط ضعف خود شدیم. متوجه شدیم که با این همه ادعا و وبلاگ و تشکیلات، هنوز مهارت، ...

شکست خوردگان ظاهری انتخابات بخوانند و بشوند 18 Jun 2013 | 05:00 am

حامی جلیلی، قالیباف یا ولایتی بودیم؟ این را ببینیم: یکی از برکات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای ما این بود که متوجه نقاط ضعف خود شدیم. متوجه شدیم که با این همه ادعا و وبلاگ و تشکیلات، هنوز مهارت، ...

شکست خوردگان ظاهری انتخابات بخوانند و بشوند 18 Jun 2013 | 05:00 am

حامی جلیلی، قالیباف یا ولایتی بودیم؟ این را ببینیم: یکی از برکات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای ما این بود که متوجه نقاط ضعف خود شدیم. متوجه شدیم که با این همه ادعا و وبلاگ و تشکیلات، هنوز مهارت، ...

شکست خوردگان ظاهری انتخابات بخوانند و بشوند 18 Jun 2013 | 05:00 am

حامی جلیلی، قالیباف یا ولایتی بودیم؟ این را ببینیم: یکی از برکات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای ما این بود که متوجه نقاط ضعف خود شدیم. متوجه شدیم که با این همه ادعا و وبلاگ و تشکیلات، هنوز مهارت، ...

شکست خوردگان ظاهری انتخابات بخوانند و بشوند 18 Jun 2013 | 05:00 am

حامی جلیلی، قالیباف یا ولایتی بودیم؟ این را ببینیم: یکی از برکات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای ما این بود که متوجه نقاط ضعف خود شدیم. متوجه شدیم که با این همه ادعا و وبلاگ و تشکیلات، هنوز مهارت، ...

شکست خوردگان ظاهری انتخابات بخوانند و بشوند 18 Jun 2013 | 05:00 am

حامی جلیلی، قالیباف یا ولایتی بودیم؟ این را ببینیم: یکی از برکات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای ما این بود که متوجه نقاط ضعف خود شدیم. متوجه شدیم که با این همه ادعا و وبلاگ و تشکیلات، هنوز مهارت، ...

Recently parsed news:

Recent searches: